Начало Новини Актуално Балансиран бюджет, подкрепа за малкия и средния бизнес и влизане в еврозоната, са решения за излизане от кризата

Балансиран бюджет, подкрепа за малкия и средния бизнес и влизане в еврозоната, са решения за излизане от кризата

Актуално

Финансовият експерт на ГЕРБ – евродепутатът Илиана Иванова, представи в Европейския парламент своите предложения за възстановяването на икономиките от Централна и Източна Европа. Само силната социална пазарна икономика, която зачита свободата на частната собственост, върховенството на закона и личната отговорност може да  гарантира цената на устойчива социална политика каза Иванова по време на проведения снощи дебат, посветен на начините за възстановявване на икономиките на страните от Централна и Източна Европа, съобщиха от пресофиса на евродепутата в Брюксел.


В изказването си Илиана Иванова акцентира върху необходимостта от  разширяването на Еврозоната. България направи много за покриване на строгите Маастрихтски критерии, има един от най-ниските бюджетни дефицити в ЕС и изключително дисциплинирана фискална политика, но въпреки това все още не е поканена да се присъедини към държавите, които въведоха еврото като своя национална валута.
В дебата за еврозоната към апела на Иванова се присъединиха и депутати от останалите централно и източноевропейски, както и прибалтийски държави. Сериозна подкрепа за членството ни в еврозоната оказа и председателят на групата на либералите в ЕП г-н Ги Ферховстад.
Според Иванова усилията на държавите трябва да бъдат фокусирани върху постигането на стабилни публични финанси. Притеснителен брой страни-членки имат високи равнища на държавен дълг. Трябва да бъдем много внимателни и дисциплинирани и да се стремим към бюджетни дефицити не само в границите на 3% от БВП, но и да направим всичко възможно да постигнем балансирани бюджети,  добави Иванова. Според нея трябва да има засилено наблюдение от страна на Европейската комисия и Съвета по отношение на макроикономическите дисбаланси в страните-членки.
Друго предложение на българската депутатка е да се подпомoгнат  малките и средни предприятия. Те осигуряват над 65% от заетостта в Европа и притежават динамичен потенциал за растеж, особено в период на криза, тъй като реагират гъвкаво на всяка промяна в икономическата обстановка е мнението на Илиана Иванова. Според нея инвестирането в образование, квалификация и преквалификация ще гарантира намаляване на безработицата.

Още новини