Начало Новини Актуално БАИ подготвя каталог на големите инвестиционни проекти в България

БАИ подготвя каталог на големите инвестиционни проекти в България

Актуално
Каталог на големи инвестиционни проекти

Търговско-промишлена палата - Стара Загора съобщава, че Българската Агенция за Инвестиции (БАИ) започва подготовката на каталог на големите инвестиционни проекти в България. Целта на тази публикация е да се търсят контакти и бизнес партньори за съвместни инвестиции, за финансиране, за трансфер на ноу-хау и нови технологии. Включването на проекти в каталога ще бъде безплатно.

Проектите трябва да са с очаквана стойност над 500 хил. лева, могат да бъдат частни или на общински и областни институции и да бъдат в следните области:
1. Промишленост
2. Земеделие и селско стопанство
3. Транспорт, логистика и инфраструктура
4. Туризъм
5. Околна среда и възобновяеми енергийни източници
6. Иновативни и творчески проекти
7. Недвижимост
Каталогът ще бъде под формата на луксозно печатно издание, което да се разпространява както от БАИ, така и от други държавни институции по време на конференции, форуми и бизнес срещи в България и чужбина. Проектите ще се включат в база данни на сайта на БАИ.
С цел по-бързата реализация на каталога, БАИ и Търговско-промишлена палата - Стара Загора очакват предложения за инвестиционни проекти до началото на месец март, за да може да бъде подготвено оформлението и отпечатването на каталога до средата на тази година.
БАИ е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Мисията на агенцията е да привлича инвестиции в България, да подпомага стартиращите проекти и да гарантира успешното им развитие като в резултат се създават нови работни места, подпомага се износът и трансфера на технологии и знания в българската икономика.
За повече информация всички заинтересовани да се обръщат към БАИ на телефон 02/ 9855572, или в ТПП - Стара Загора на 042/ 626297, или на електронна поща catalog@investbg.government.bg с копие до office@chambersz.com.

Още новини