Начало Новини Актуално Бъгария - последна по конкурентоспособност сред страните от Европейския съюз

Бъгария - последна по конкурентоспособност сред страните от Европейския съюз

Актуално

България е последна по конкурентоспособност сред страните от ЕС. На 8 септември екип на Световния икономически форум (СИФ) представи новия доклад за глобалната конкурентоспособност – The Global Competitiveness Report 2009-2010, съобщиха от Центъра за икономическо развитие. Това е най-всеобхватното и представително проучване за конкурентоспособността – то обхваща над 130 страни.

България участва в изследването от 1999 г., като от тогава до сега официален партньор на форума за страната е Центърът за икономическо развитие.
Докладът на СИФ се отличава със специфичната си методология, която съчетава количествен с качествен подход. В изследването са включени количествени индикатори с източници на информация международни статистически справочници, както и анкетно проучване сред представители на бизнес средите във всички страни. През тази година в проучването са участвали близо 12 300 водещи мениджъри на компании от целия свят, като от България техният брой надхвърли 100, информира dnes.dir.bg.
Според екипа на форума основните фактори, които влияят върху конкурентоспособността са 12. Това са: институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност, образование и квалификация, ефективно функциониращи стокови пазари, работна сила, развитие на финансовите пазари, технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, иновативност и др.

В последния доклад има разместване в челото на класацията – след като в продължение на няколко години класацията се оглавяваше от САЩ, сега начело излезе Швейцария. С две места напред се придвижва и Сингапур – от 5-та до 3-та позиция.
В челната десетка са още Швеция, Дания, Финландия, Германия, Япония, Канада и Нидерландия. В доклада за България няма нищо ново – страната ни остава на същата позиция, както през миналата година – 76-та сред 133 страни. В сравнение с всички останали държави от ЕС България е най-назад в класирането. Румъния, която допреди две години беше след нашата страна, сега вече е на 64-то място. Най-близо до България – на 71-во място, е Гърция, а сред по-новите страни членки на ЕС най-добре се представя Чешката република, която е на 31-ва позиция.

Прави впечатление, че при социологическото проучване българските мениджъри са настроени особено критично – в някои случаи без особено основание оценките, които представителите на бизнеса поставят по отделни индикатори са силно занижени на фона на други страни. Доказателство за това е обстоятелството, че по редица показатели, по които има обективна статистическа информация, България заема по-предни позиции. Именно субективните оценки на бизнеса „дърпат” страната надолу и в редица случаи я поставят в компанията на държави като Камерун и Ботсвана.
България има най-добри позиции по отношение на макроикономическата стабилност – 45-то място. Тук става дума за показатели като темпове на нарастване на БВП, ефективно управление на държавния дълг, държавен дефицит/излишък.

Следващата област с относително добро класиране е ефективността на пазара на труда - България се придвижва с 6 позиции напред – от 60-то на 54-то място. Положително се оценява гъвкавостта на пазара на труда, облекчените практики по наемане и освобождаване на работници, високата степен на участие на жените в работната сила, наличието на правопропорционална връзка между заплащането и производителността на труда.
Технологичната готовност е третият фактор, по който България заема сравнително предни позиции – 56-та. Страната се намира на предни места по отношение на броя на мобилните телефони – 11-то място, широколентов достъп до Интернет (43-то място), закони, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии.
Проблемните области, които се очертават в доклада, са: институции, инфраструктура, иновации. Продължават да съществуват сериозни проблеми в областта на институциите, като в сравнение с предходната година България е отстъпила с няколко позиции – от 111-то на 116-то място.

Още новини