Начало Новини Актуално Бъдещото депо край Ракитница ще бъде незаконно

Бъдещото депо край Ракитница ще бъде незаконно

Актуално

Проектоплощадката "Ракитница-изток", която беше избрана като основна от датски консорциум за изграждане на регионално депо за битови отпадъци в Старозагорска област, е само на 725 м по въздушна линия и 860 м по пътя от границите на село Ракитница. Това е грубо нарушение на НАРЕДБА No 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищна среда, която регламентира хигиенно-защитната зона за полево компостиране да е на 2000 м от границата на населеното място, съобщиха вчера по време на брифинг жители от село Ракитница, обединени в Инициативен комитет срещу изграждането на депото в тяхното землище.

Тази информация не е плод на емоции, а официално становище на РИОКОЗ - Стара Загора (с изх. No ВП 1399 от 31.07.2009 г.). Според доц.д-р Росица Делирадова, ръководител на секция "Хигиена и медицинска екология към Тракийския университет (също участник в брифинга), на път е нарушението на още два български закона: Закона за устройство на територията (чл.07, ал.1 и ал.3) и Закона за управление на отпадъците (чл.13). Час преди брифинга жители на селото се събраха пред сградата на Община Стара Загора, за да изразят недоволството си срещу проекта, който ако бъде реализиран по препоръките на датския консултант, няма да им донесе нищо добро, пише вестник Старозагорски новини.
Вчера жителите от Ракитница изкараха още няколко аргумента, върху които МОСВ, МРРБ и МЗ трябва сериозно да се замислят, а именно:
- Релефът на землището е хълмисто-равнинен, а в района на проектоплощадката за депото наклонът е към селото, тоест повърхностните води се оттичат към него и по два отводнителни канала се вливат в река Сазлийка. Освен това реката минава през девет населени места, докато се влее в р.Марица и при евентуално замърсяване ще бъдат потърпевши и те;
- В непосредствена близост до проектоплощадка "Ракитница-изток" има овощни градини на частни стопани и обработваеми плодородни земи;
- В близост е и кариера "Аламура", дадена на концесия, на която често се извършват взривни дейности. На близо преминават и газопровод и нефтопровод;
- Подпочвените води са на малка дълбочина от 6 до 10 метра и т.н.
Към настоящия момент с аргументите им са запознати кметовете на 12-те общини, членуващи в СНЦ "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора", както и протестната подписка, под която са се подписали 570 души. Вчера стана известно, че протестно писмо с аргументите им ще бъде изпратено и до три министерства - на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на здравеопазването.
Към настоящия момент хората от Ракитница са притеснени и от липсата на диалог. Ако той не се състои, те са готови на гражданско неподчинение във всичките му форми - живи вериги, блокиране на пътища, в това число и искане на оставки на кметове.

Защо се обърна плочата за площадка "Мандрата"?

Този въпрос зададоха хората от Ракитница вчера, този въпрос задава и "Старозагорски новини". Де факто през 2006 г. тя беше определена като основна за изграждането на регионалното депо, а Община Стара Загора дори закупи от частници допълнителни парцели. Като основен аргумент, освен релефните проблеми, датският консултант (нает от МОСВ по време на управлението на тройната коалиция) посочва съществуването на концесионен договор за добив на инертни материали за период от 20-30 г. Проверката на "Старозагорски новини" установи, че концесията е дадена в началото на 2008 г. от държавата.

Още новини