Начало Новини Актуално Бъдещето на Летище Стара Загора трябва да е свързано с полети и обслужване на малки самолети и летателни средства

Бъдещето на Летище Стара Загора трябва да е свързано с полети и обслужване на малки самолети и летателни средства

Актуално

Летище Стара ЗагораДнес все по-популярни стават малките едномоторни самолети. В региона на Стара Загора има около 30 такива, които кацат на импровизирани летища. В същото време цените им са сравнително невисоки, те стават все по-достъпни за все по-голяма част от населението и интересът към тях нараства. Предстои развитието и на системата за аеротаксита, за карго превози с ограничен тонаж и други услуги.

Град Стара Загора се намира почти в географския център на България. Според броя на жителите административната област Стара Загора се нарежда на пето място в страната. В годините на социалистическото развитие на България градът беше център на електронната промишленост. Регионът се намира в Тракийската долина, където произвеждаше голяма част от земеделската продукция, предназначена за цяла България. Недалеч от Стара Загора се намира и енергийният комплекс Марица-изток, където работят и до сега около 7 хиляди от жителите на града.

Това е една от предпоставките за създаване и функциониране на гражданско, а впоследствие и на военно летище. Мястото за позициониране е било забелязано още по време на Втората световна война от германски специалисти като най-подходящо за въздухоплаване в България - с най-малко мъгливи дни в годината, с добро географско разположение, без силни ветрове и близост до важни транспортни артерии. Постепенно поради лошо стопанисване на пистата и съоръженията от страна на собственика - Министерството на икономиката - летището западна и през 2007 година лицензът му е отнет.

През 2010 година беше разработена концепция за превръщането на летището в интермодален логистичен хъб. Беше планирано да пристигат стоки и товари от Далечния изток, да се обработват и да се изпращат до крайни потребители с трите вида основен транспорт - железопътен, по шосе и чрез морски превози. Голямо значение има и непосредствената близост на автомагистрала Тракия (5 км). За съжаление, поради мудност на държавните ведомства, идеята не беше реализирана, въпреки интереса на сериозни чуждестранни инвеститори.

berov

Архитект Веселин Беров е преминал през всички степени на проектантската професия - от редови проектант до н-к отдел в Териториалната проектантска организация. След това две години е главен архитект и н-к управление в Община Стара Загора, а от 1993 година е ръководител на проектантско бюро ВЕБЕР. По ред съображения инвеститорите, с които работи през последните десетина години, са извън Стара Загора. Обектите са му от областта на жилищното, промишленото и общественото строителство. За професионалната му работа е получавал много различни награди, в т.ч. три пъти наградата на Стара Загора за архитектура и орден Климент Охридски. Винаги е с активна гражданска позиция.

Към днешна дата Министерството на икономиката дава приоритет на летище Пловдив за развитието му като карго терминал. Това променя идеите за функциониране и развитие на терена и инфраструктурата на летището в Стара Загора.

Територията на Летище Стара Загора е с площ 2110 дка. До него ще бъдат изградени комуникации с тръбопроводи за питейна вода, канализация, електрическа енергия и природен газ, вероятно със средства от т.н. Зелен проект. Това превръща Летище Стара Загора отново в интересен обект за възобновяване на въздухоплаването на първо време на база грундова полоса, което е сравнително лесна за изпълнение задача. Ще могат да излитат и кацат малки летателни машини и средства, в т.ч. и делта- и мотопланери. Освен това те ще могат да паркират и да бъдат обслужвани на място. Може да бъде създаден и център за обучение на пилоти. Успоредно с това може да бъдат възстановени и спортни дисциплини, свързани с въздухоплаването.

На територията на Летище Стара Загора реално може да бъде организиран монтаж на малки, респективно и на свръхлеки самолети, а също и тяхното обслужване, ремонт и поддръжка. Това би могло да бъде изпълнено съвместно с фирми, произвеждащи такива самолети на базата на партньорство и аутсорсинг. От принципала (собственика) ще е необходимо даване на съгласие за концесия, а от Министерството на съобщенията трябва да бъдат утвърдени въздушните коридори.

Възстановяването на дейността на Летище Стара Загора ще има благоприятно въздействие върху местната икономика и то може да се превърне в силен фактор, който да обедини, съхрани и развие съществуващи в града възможности. Освен това дейността на летището би спомогнала за осигуряване на работа за част от работещите в енергийния комплекс Марица-изток, който неминуемо ще претърпи голяма промяна в следващите няколко години.

ЛЕТИЩЕТО НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА ОЧАКВА СВОИТЕ ИНВЕСТИТОРИ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ!

Родените да пълзят никога няма да имат крилете на птица, а ние ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ЩЕ ПОЛЕТИМ!       

Арх. Веселин Беров

 

Още новини