Начало Новини Актуално Автобусни превози - Стара Загора - с нов собственик?

Автобусни превози - Стара Загора - с нов собственик?

Актуално

Автобусни превози Стара Загора

По неофициална информация на Ангел Делчев, управител на Автобусни превози - Стара Загора, стана ясно, че след проведените преговори Автобусни превози ще продължат да изпълняват задълженията си със същите шофьори и кондуктори, но с друг собственик. Това са двете старозагорски фирми Експрес ООД и Пирин-текс.

Дори вече са пуснали съобщения за назначаване на нови кондуктори допълнително. Промяната ще бъде, като пред наименованието на фирмата Автобусни превози се постави абревиатурата ДЗЗД.

Новият собственик на фирмата ще използва базата и автобусния парк на Автобусни превози ООД.

На 9 юли 2012 г. досегашният превозвач Автобусни превози ООД - Стара Загора, депозира Уведомление, подписано от управителя Ангел Делчев до кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, в което дословно се казва:

С настоящото Ви уведомявам, че представляваното от мене дружество Автобусни превози ООД - Стара Загора, е в изключително лошо финансово състояние, поради което не можем да изплащаме повече изискваните от Вас незаконно установени суми. Ще продължим да си изпълняваме задълженията до 12.07.2012 г. От 13.07.2012 г. включително преустановяваме изпълнението на превоза на жителите на гр. Стара Загора и областта.

Старозагорци да са спокойни, че няма да останат без автобусен транспорт - каза за медията ни градоначалникът Живко Тодоров. - Комисия ще провери дали действително досегашният превозвач Автобусни превози ООД ще спре изпълнението на задълженията си. В процес сме на консултации и ще имаме алтернативен вариант.

Близо половин година продължава конфликтът между превозвача и Община Стара Загора поради неизпълнение на губещи линии и налагане на съответни санкции. По негово настояване на 13 юни 2012 г. се проведе

Председателски съвет с цел изясняване на взаимоотношенията между дружеството и Общината.
Както вече стана известно, превозвачът е санкциониран от възложителя за неизпълнени курсове - за м. февруари т.г., в размер на 89 000 лева; за март и април - 195 150 лева. Към настоящия момент превозвачът е платил част от общия размер на санкциите. Назначеният от 6 месеца управител Ангел Делчев заяви категорично, че фирмата е във финансов колапс и няма възможност да плати останалата сума.

На следващия ден ръководството на фирмата изпрати писмо до Общинския съвет и администрацията, с което настоява сформирането на комисия, която да ревизира рентабилността на скандалните линии.

От средата на миналия месец започна връчване на едномесечни предизвестия за освобождаване от работа на 257 шофьори и кондуктори.

На 10-ото редовно заседание на Общински съвет - Стара Загора, проведено на 28 юни 2012 г., беше изслушан доклад от Надзорния съвет на Общинската агенция по приватизация. От него стана ясно, че договорът за приватизация на общинското дружество Автобусни превози е сключен през м. април 2007 г. между Община Стара Загора и ДЗЗД Евробус по време на кметуването на д-р Евгений Желев. Според клаузите му, приватизаторът би следвало да направи инвестиции за закупуване на 50 нови автобуса Евро 2 и Евро 3, за модернизация и реконструкция на сградовия фонд на фирмата и съоръженията, за закупуване на инвалидни платформи, газови уредби и пр. в общ размер на 7 761 000 лева. Направените инвестиции обаче са само за 3 746 000 лв.
Общинският съвет задължи кмета Живко Тодоров да предприеме всички необходими действия в защита на интересите на общината, касаещи приватизационния договор с ДЗЗД Евро бус Стара Загора, със седалище Гълъбово. Очаква се Общината да заведе дело за 2 007 393 лв. неустойки, които представляват 50% от предвидените, но неизпълнени инвестиции.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини