Начало Новини Актуално Асоциацията на Европейските търговски палати (Европалати) с манифест по програмата на Европейския съюз 2024-2029

Асоциацията на Европейските търговски палати (Европалати) с манифест по програмата на Европейския съюз 2024-2029

Актуално

Асоциацията на Европейските търговски палати публикува манифест за програмата на ЕС 2024-2029. Той отразява всеобхватни препоръки, призоваващи политиците да постигнат деликатен баланс между екологични, социални и икономически цели, с ясен акцент върху укрепването на единния пазар, облекчаване на регулаторните тежести и справяне с недостига на умения.

Българската търговско-промишлена палата ще разгледа европейските позиции по тези теми в продължение на оставащите броени дни до европейските избори.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ КАТО ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ПРОГРАМАТА НА ЕС за периода 2024-2029 г.

Бизнесът в Европа демонстрира изключителна издръжливост на фона на предизвикателствата през последните години. Въпреки това, все още не сме преодолели всички препятствия: доверието в бизнес средата продължава да е нестабилно, под влияние на тревоги, свързани с инфлацията, енергийното осигуряване, липсата на квалифицирани кадри и преобладаващата икономическа несигурност.

Очакванията за икономически растеж в Европейския съюз продължават да са ниски в сравнение с други водещи световни икономики. Тази тенденция е неустойчива и изисква спешни мерки за подобряването ѝ. Ето защо, още с началото на мандата 2024-2029 г., представителите и политическите лидери в Европейския съюз са задължени да подкрепят прехода на бизнеса от оцеляване към активен успех. За да се случи това, необходимо е да се намери равновесие в политиката, което умело да съчетава цели в областта на околната среда, социалната сфера и икономиката. Необходим е акцент върху единния пазар, който улеснява компаниите в разрастването, иновациите, инвестициите и конкуренцията както на европейско, така и на международно ниво.

Единният пазар вече предоставя значителни икономически предимства, и при успешното преодоляване на съществуващите пречки, може да се превърне в катализатор за възстановяването и растежа на Европейския съюз. Мандатът на Европейския съюз за периода 2024-2029 година трябва да ограничи постоянния поток от нови регулации, който в момента пречи на развитието на бизнеса и затруднява възможностите му за инвестиции. Също така, е важно предприемачите да се отличават с гъвкавост, иновации и способност да се адаптират към променящата се среда.

Европалати настоява за анализ на влиянието на предложената през предишния мандат Зелена сделка, върху конкурентоспособността на ЕС. Освен това, е необходимо временно да се преустанови приемането на нови политики, касаещи екологичната устойчивост. Европейският съюз не трябва да жертва своя икономически растеж в стремежа си да бъде пионер в сферата на регулациите.

Въпреки трудностите, светлина в тунела има. Европа разполага с необходимите предприемачи, иноватори и творци, които могат да способстват възстановяването и да подпомогнат европейската конкурентноспособност и устойчивост. Също така, европейските политици притежават необходимите средства, за да превърнат потенциала в реалност.

Източник: Инфобизнес

Още новини