Начало Новини Актуално Асоциация ще брани интереса на фирмите

Асоциация ще брани интереса на фирмите

Актуално

Първо Общо събрание на Асоциацията за правна защита на фирмите (АПЗФ) се проведе на 27 януари в Стара Загора. На форума в хотел Мериан палас бяха представени намеренията за организиране на Кръгла маса, посветена на необходимостта от промени в данъчното законодателство и възможностите за превенция, които организацията предлага на фирмите.

Бяха набелязани и конкретните мерки и цели, които ръководството си поставя.

Сред участниците бяха председателят на Асоциацията на месопроизводителите Кирил Вътев и директорът на ТД НАП - офис Стара Загора, Георги Йорданов.
АПЗФ е създадена на 15 ноември 2011 г. и понастоящем в нея членуват 40 фирми. Според нейния председател Симеон Ялъмов всички те са големи данъкоплатци и годишният им оборот е 5 - 6 млн. евро. Идеята на основателите е неправителствената организация да придобие национален характер, за да може нейните предложения и идеи да имат по-сериозна тежест.

От Асоциацията предлагат да бъдат обсъдени промени в предварителните обезпечителни мерки, уреждани в момента от чл.121, ал.1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В текста би следвало да се поставят условия за налагането им, а именно - да бъдат извършвани само с разрешение на съответния съд, и то след представяне на гаранция и достатъчно убедителни доказателства от страна на държавата. Нужна е промяна и на чл.177 от Закона за ДДС, който регламентира търсенето на отговорност от всеки доставчик за дължимия и невнесен данък от друго лице. Солидарната отговорност и това да се търси един и същи данък от няколко търговци по една и съща сделка не е регламентирано в европейското законодателство...

Зам.-председателят на АПЗФ адв. Ивелина Илиева посочи, че Асоциацията ще предложи на фирмите правна защита и помощ при сезиране на Общия европейски съд в Люксембург. Той е компетентен да разглежда преки искове и жалби, предявени от физически или юридически лица срещу актове на институции, органи, служби и агенции, издадени от органи или институции на държава - членка на ЕС.

Според експертите на асоциацията в България масово не се спазват европейските директиви, а практиката на българските съдилища е в противоречие с трайната практика на Съда на ЕС по въпросите на данъчното право. По три казуса експертите на асоциацията вече са сезирали съда в Люксембург, по още три са направени запитвания, коментира адв.Илиева. По думите й имало уверения от страна на председателя на постоянната парламентарна комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, че тя и нейни колеги народни представители ще вземат участие в дискусията, която ще се проведе на 23 февруари т.г. в София.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини