Начало Новини Актуално Археологически парк ще привлича туристи в Раднево

Археологически парк ще привлича туристи в Раднево

Актуално
Йордан Николов Раднево

Нов проект по оперативна програма Регионално развитие, спечелен от Община Раднево, ще даде възможност за  изграждане на голям археологически парк, който ще превърне през следващите години миньорския град в притегателно място за туристи от цял свят.


Разкриването на въглищните пластове в трите рудника на Мини Марица-изток  води до намиране на интересни артефакти от миналото. Непрекъснато се радваме на нови, интересни находки, обяснява кметът на Община Раднево д-р Юлиан Илчев. Експонатите  ще намерят място в новоизградения археологически парк „Нов живот за миналото”, който ще бъде разположен върху площ от 27 дка. Архитектурният парк ще визира времеви отрязък от 2000 г. пр.н.е. до днес, тоест от бронзовата ера до наши дни. Стойността на проекта е 4,2 млн.лв., а срокът на реализация е 24 месеца. Освен, че новият археологически парк ще привлича туристи в миньорския град, той ще осигури работа за ниско квалифицирините жители на общината, които най-трудно си намират работа. И занапред ще разчитаме на тази стратегия – спечелените европейски проекти да бъдат най-мощния ни лост в борбата срещу икономическата криза, казва кметът д-р Юлиан Илчев.

Друг одобрен проект на община Раднево, който очаква финансиране, е свързан с енергийната ефективност на сградите в сферата на образованието и е на стойност 2 млн.лв. Проектът включва създаване на добри условия за енергийна ефективност върху 16 000 кв.м разгъната площ. През март ще приключи и газификацията на община Раднево, която се извършва от фирма Ситигаз. Една от основните задачи на общинското ръководство е повишаване на енергийната ефективност и намаляване разходите за отопление в общинските сгради. Общината е спечелила  и проект за реконструкция и обновяване на мрежата за водоснабдяване в село Сърнево.Юлиан Илчев Общинските специалисти  подготвят мащабен  проект „Воден цикъл”, който включва водоснабдяване, канализация и цялостна подмяна на системите за водоснабдяване в два радневски кваратала, както и изграждане на системата за заустване на канализационната система в нова градска пречиствателна станция. Проектът е на стойност между 44 и 50 млн.лв. и ще реши едни от най-важните проблеми на града.

Община Раднево е сред българските общини, най-слабо засегнати от икономическата криза. Основната причина за това е, че на нейна територия се намират държавните енергийни предприятия „Мини Марица–изток” и „ТЕЦ Марица Изток 2”, както и „Енергоремонт – Раднево”, „Минстрой” и „Ремотекс”. Това е причината за малкия скок на безработицата от 4,8% през 2008 г. на 6,77% през последната 2010 г. Инвеститори от Дания са заявили желание да изграждат в Раднево вятърен парк на стойност около 100 млн.лв  Инвеститорите са готови да плащат ежегодно на общината по 3% от нетната си печалба. Това на практика означава всяка година  в общинския бюджет  да влизат 900 000 евро допълнително, казва д-р Илчев. През 2010 г. бюджетът на община Раднево е бил 12,5 млн.лв. В него са постъпили и средства в размер от 1 млн. 900 000 лв. от концесионната такса на Мини Марица-изток към общината, съобразена със Закона за подземните богатства. Това са и някои от причините, поради които тази българска община няма затруднения с бюджета.

Акцентът в бюджет 2011 г. ще падне върху подобряване на инфраструктурата на селата на територията на общината, които са 21 на брой – асфалтиране, чакълиране на пътища, предстои да се ремонтира и пътя Новоселец – Ковачево. Според кмета д-р Илчев приоритет в бюджет 2011г трябва да имат дейностите по пътна инфраструктура, изграждане на ел.инсталации и ВиК в селата, здравеопазване и образование. Хората искат осветление и добри пътища в селата, казва кметът. Друг важен момент за малките селища в община Раднево е охраната на собствеността. Д-р Илчев планира да създаде общинско звено Охрана от мобилен тип.

Общината работи отлично с представителите на бизнеса, особено със Сдружението на предприемачите на община Раднево, което включва предимно представители на дребния и среден бизнес. Един от големите успехи на общинското ръководство е, че успя да запази съществуването на вестник Марица-изток, който през последните години беше натрупал дългове от невнесен корпоративен данък и ДДС на стойност 170 000 лв. Общината предостави 30 годишен безлихвен заем с 1 година гратисен период на ИК „Марица изток” за погасяване задълженията си към държавата. Вестникът е сърцето и душата на нашия миньорски град и гражданите се нуждаят от него, категоричен е кметът д-р Юлиан Илчев.

Информация: вестник Пари

Още новини