Начало Новини Актуално Арх. Емил Василев: Липсват поръчки за проектиране на големи обекти

Арх. Емил Василев: Липсват поръчки за проектиране на големи обекти

Актуално
архитект Емил Василев

В Стара Загора почти изцяло е замряло проектирането на бизнес сгради и офис сгради, които доскоро бяха истински хит. Сега обаче градът се оказва наводнен с готови офиси, които очакват своите наематели, казва арх. Емил Василев, председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в Стара Загора.

Камарата на архитектите в България е създадена със специален закон през 2003 г. Тогава е учредена и Камарата на архитектите в Стара Загора. В България организацията обединява около 3000 членове с различна степен на проектантска правоспособност. В Стара Загора колегията обединява 83 архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти.

Проектиране на еднофамилни къщи, складове за зърно по селата и преустройство на съществуващи стопански обекти - това са основните ангажименти, които получават най-често през последните 2 години архитектите и проектантите в Стара Загора. ПОРЪЧКИТЕ ИДВАТ ПРЕДИМНО ОТ ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ и по-рядко от държавни и общински структури, казва пред вестник Национална бизнес поща председателят на регионалната колегия на Камарата на архитектите в Стара Загора арх. Емил Василев.

Поръчките на частните инвеститори най-често са малки, но затова пък трудни за изпълнение, тъй като обикновено са изостанали във времето и с много натрупани проблеми. Затрудненият в кризата дребен бизнес на Стара Загора поръчва преди всичко реконструкции на съществуващи обекти с цел промяна на предмета на дейност. Строителството на жилищни сгради се ограничава предимно в МАЛКИ, ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ и то предимно по селата.
В посока на българското село се измества и проектирането на нови промишлени обекти, свързани най-вече с нуждите на селското стопанство. Става дума предимно за складове за зърно, навеси за селскостопански машини и помощни помещения. По-рядко се поръчват обекти за нуждите на животновъдството, посочва арх. Василев. Неговите очаквания са, че през следващите години поръчките за проектиране на селско-стопански обекти ще нарастват ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАЩИТЕ СЕ СУБСИДИИ ОТ ЕС.
В Стара Загора почти изцяло е замряло проектирането на бизнес сгради и офис сгради, които доскоро бяха истински хит. Сега обаче градът се оказва наводнен с готови офиси, които очакват своите наематели.
Надежда за нов тласък в работата на проектантите дава СИТУИРАНЕТО НА НОВИЯ КВАРТАЛ БЕДЕЧКА. Построяването му обаче отново е в ръцете на местния бизнес, който явно за момента предпочита да изчака с инвестициите.

В истински колапс е проектирането на фотоволтаични паркове и ветрогенератори, казва арх. Василев. Това е силно обезпокоително, като се има предвид, че Европа изисква от нас ВЕИ-съоръженията да осигуряват 20% от електроенергията до 2020 г. При това положение е странно защо националното ни законодателство поставя все по-големи препятствия пред тези инвеститори.

Вероятното обяснение е предстоящо сектори от този бизнес. Досега в този бизнес се опитваха да пробият предимно дребни предприемачи.

С куп проблеми е натоварена и работата по обществените поръчки, възлагани от държавните и общинските структури. Нашата камара получава непрекъснато информация за поръчките, които се обявяват из цялата страна. На форумите ни се чуват изключително негативни мнения за работата по тях - огромна неяснота в заданията, неясни критерии по оценките на обектите, забавени плащания и огромни трудности, след като договорът бъде сключен до започване на обекта.

 

Още новини