Начало Новини Актуално Аптеките спират да обслужват по НЗОК

Аптеките спират да обслужват по НЗОК

Актуално

Аптеките имат законно право да спрат изпълнението на договорите и отпускането на лекарствени продукти до изпълнение на задълженията на НЗОК, а всички здравноосигурени лица ще бъдат насочвани за разяснения за причините за липса на лекарствени продукти към офисите на НЗОК. Това заявяват с писмо, адресирано до д-р Славка Йорданова, управител на РЗОК-Стара Загора, от Регионалната фармацевтична колегия.

"Стъпката е предприета във връзка с драстичното забавяне на плащания за отпуснати медикаменти от НЗОК към аптеките", съобщи председателят на Управителния съвет на колегията магистър фармацевт Ивана Ангелова. По думите й, въпреки че касата е длъжна да изплати средствата до 30 дни след отчетния период, последните постъпления са били за първата 15-дневка за октомври и то в размер на 50%.
"Колегите работят със собствени средства, това ще ги принуди да спрат да работят, което е лошо за всички граждани", посочи Ангелова.
"С настоящето Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия на Българския фармацевтичен съюз-Стара Загора, в качеството й на законова съсловна организация, представляваща магистър фармацевтите от област Стара Загора, Ви уведомява, че е налице неизпълнение на задълженията за заплащане на отчетената дейност от страна на НЗОК по сключените договори за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК. Неизпълнението е в нарушение на определените в чл. 21, ал. 1 от сключените договори срокове за плащане на отпуснатите продукти", пише в писмото на фармацевтите.
В него те отправят покана касата да заплати доброволно дължимите законни лихви за просроченото време на всички аптеки по силата на изрично поетото задължение от НЗОК по чл. 21, ал. 2 от сключените договори.
"В противен случай дължимите лихви ще бъдат значително увеличени с разноски по съдебни производства, което ще нанесе вреда на българските граждани, участници в солидарния модел на здравно осигуряване. Следва да имате предвид, че неизпълнението на задълженията от страна на НЗОК освобождава аптеките от отговорност за неизпълнение на сключените договори и контролните органи на НЗОК нямат право да реализират предвидената в договорите отговорност на аптеките за нарушението им за периода до момента на изпълнение на задълженията на НЗОК", пишат още аптекарите.

Информация: вестник Новината

Още новини