Начало Новини Актуално Антикорупционният съвет в Стара Загора откри приемна за граждани

Антикорупционният съвет в Стара Загора откри приемна за граждани

Актуално
Антикорупция

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията - Стара Загора откри приемна за граждани. Тя се намира на партерния етаж на Областна администрация Стара Загора. Всеки последен четвъртък на месеца от 10.00 до 12.00 часа членове на Съвета ще приемат сигнали и жалби на граждани, съдържащи данни за корупционни прояви. Трима от членовете на Съвета очакват граждани на 26 май.

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията - Стара Загора е учреден на 17.02.2005 г. в изпълнение на Програмата за изпълнение на Националната стратегия по противодействие на корупцията.

Председател на ООСПК е Областният управител на Област Стара Загора, Заместник председател е Директорът на Областна дирекция на МВР Стара Загора и членове: Председателят на Окръжен съд Стара Загора, Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура Стара Загора, Директорът на Офис Стара Загора към ТД на НАП Пловдив, Началник - отдел ИОМД в РИО Стара Загора, Началник - сектор Стара Загора към РДНСК Югоизточен район, Главният  секретар на РЗИ Стара Загора, Директорът на РЗОК Стара Загора, Изпълнителният директор на Стопанска Камара - Стара Загора, Председателят на Търговско-промишлената палата Стара Загора, Заместник- председателят на Клуб Отворено общество Стара Загора, представители на регионалните медии. Секретар на Съвета е  служител в Областна администрация Стара Загора. Съветът функционира въз основа на приети Правила за функциите, дейността и организацията на работа на ООСПК, както и Процедура за регистрация, разглеждане, проверка, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция.

Сигнали и жалби за корупция, гражданите могат да подават:

  • в специални пощенски кутии в сградата на Областна администрация – Стара Загора и в сградата на Областна Дирекция на МВР Стара Загора;
  • на телефони: 359 (0)42 613 242;  613 214 
  • на електронния адрес на Областна администрация - Стара Загора: оlblast- stz.@sz.govertment.bg
  • на интернет страницата на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.

На разглеждане от ООСПК подлежат и жалби и сигнали, получени в други ведомства, разглеждането, произнасянето и предприемането на действия, по които не е от компетентността на съответното учреждение и жалби и сигнали, постъпили в неправителствени и обществени организации и в средствата за масово осведомяване.

До ООСПК гражданите подават жалби и сигнали, съдържащи твърдения за корупционни прояви.
На задължително разглеждане (проверка) подлежат само жалби и сигнали с посочен подател и адрес за кореспонденция. Анонимните жалби и сигнали не подлежат на разглеждане. С решение на Обществения съвет, по изключение, с оглед на предмета на жалбата (сигнала), могат да бъдат извършени проверки по анонимни жалби  (сигнали).
 

Още новини