Начало Новини Актуално Анкета: Прилагане на механизмите за ранно известяване за финансови проблеми в България

Анкета: Прилагане на механизмите за ранно известяване за финансови проблеми в България

Актуално

При първите финансови проблеми фалитът все още може да бъде предотвратен и колкото по-ранна е намесата, толкова по-голям е шансът за предприятието да оцелее без допълнителни усложнения.

Създаването на среда, която да насърчава предприемачите за предприемане на мерки на ранен етап и да подпомага преодоляването на затрудненията, е сред водещите политики на Европейския съюз.

За нас е важно да установим какви са обществените нагласи и очаквания към подходите, които ще бъдат използвани в България, за да се въведат ефективни механизми за ранно известяване за финансови проблеми (МРИ).

Анкетата е анонимна и доброволна и ще ни помогне да формулираме препоръки към органите на изпълнителната власт за допълване, подобряване и развитие на политиките и законодателството в областта на ранното известяване за финансови проблеми. Анкетата се провежда в рамките на Проект №BG05SFOP001-2.025-0171 Активно гражданско участие при формиране на държавнитеполитики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността,изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма Доброуправление, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Анкетата ще намерите на този линк. Тя е анонимна и не изисква предоставяне на никакви данни за вид бизнес или търговец.

Благодарим Ви, че се включихте като споделихте мнението си!

Още новини