Начало Новини Анионни озонизатори за високоефективна превенция срещу микроорганизми и вируси

Анионни озонизатори за високоефективна превенция срещу микроорганизми и вируси

Анионни озонизатори за високоефективна превенция срещу микроорганизми и вирусиМолекулата на озона се състои от три кислородни атома и има асиметрична триъгълна структура, характеризираща се с ъгъл на върха (116,5O) и равни ядрени разстояния (1,28OА) със средна енергия на свързване (78 kcal/mol), слаба полярност (0,58), йонизационен потенциал 12,8 eV и електронен афинитет 1,9 - 2,7 eV. Озонът се характеризира с нестабилност и способност за бързо разлагане, с висока окислителна активност. Броят на кислородните атоми, отделени от озона към окисленото вещество, може да бъде 1, 2 или 3. В първия случай озонът се разлага с увеличаващ се обем: 2О3 - u003e 3O2, във втория случай той дава един кислороден атом на окисленото вещество, като обемът му не се увеличава: О3 - u003e O2+ O, а в третия случай озонът се присъединява към окислителното вещество при което обемът му се намалява: O3 - u003e ZO и се синтезират три отрицателни кислородни йони.

Ефект на отрицателните кислородни йони синтезирани от анионните озонизатори.

Микроорганизми:

Под въздействието на отрицателните кислородни йони в рамките от 2 до 10 минути върху микроорганизмите, тяхната клетъчна мембрана локално се уврежда, което води до тяхната смърт или невъзможност да се размножават. Експериментално е установено, че:

  • убива 99,5% от бактериите Escherichia coli, Salmonela и 99,9% Staphylococcus aureus на повърхността на обектите и във въздуха;
  • убива 99,9% бактериите Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli във водата;
  • убива 99,2 бактериите Aspergillus и Candida.

Вируси:

Отрицателните кислородни йони потискат (деактивират) вирусите както вън, така и вътре в клетката, като частично унищожават мембраните им. Способността на вирусите да се свързват в клетките на тялото се нарушава и процесът на тяхното размножаване спира:

  • унищожава 99,5% вируса HBsAg, LE и 100% вируса HAAg
  • унищожава 95% вируси n-Corona във въздуха в рамките на 30 секунди и върху повърхности до 5 минути;
  • унищожава PVI и вируса на хепатит А във вода в рамките на 2 минути;
  • унищожава вируса SA-11 във вода за 3 минути

Органични и неорганични вещества

В процеса на реакциите се образуват кислород, вода, въглеродни оксиди и по високи оксиди на други елементи. Всички тези продукти не замърсяват околната среда и не водят до образуване на концентрирани вещества, за разлика от съединенията на хлор и флуор. Концентрациите на отрицателните кислородни йони, синтезирани от анионните озонизатори, в рамките на 50 единици на 1000 000 000 (един милиард) въздушни частици е съобразена с допустимата концентрация на озон, която според Световната здравна организация (СЗО) е в границите на 0,05 - 0,15 PPm. При тези концентрации на отрицателни кислородни йони се образуват безвредни съединения във въздуха и във водата, наблюдава се увеличаване съдържанието на кислород във тях и висока степен на пречистване от бактерии и вируси. Тези концентрации са безопасни за хората, като се констатират: увеличаване на кислорода в кръвта, укрепване на имунната система, нормализиране на кръвното налягане, изчезването на много от симптомите на стрес.

В подкрепа на това са и данните от електрофизиологичен експеримент, планиран от Елфи-тех - Стара Загора и проведен в лаборатория по експериментална патология към Научноизследователски институт по спешна помощ (НИИСП) Н.В. Склифосовски - Москва, под ръководството на проф. Т.С. Попов

Извършен е математически анализ на 108 записа на електрическата активност на различни органи на 12 полово зрели плъхове Вистер с изходна маса 400 грама, разделени на две групи - контролни и третирани. Записите са получени чрез въвеждане на биполярни иглени електроди в антралната част на стомаха и в зоната на Трейц на дистелната връзка. Експериментът е проведен по метод за директна електромиография (ЕМГ), с цел доказване, че отрицателните кислородни йони синтезирани от анионен озонизатор, реализиран на принцип, който е разработен от Елфи-тех, за студен електростимулационен плазмен синтез и въведени във вода с рН 7,8 (патент за изобретение № 65999 В1 Адаптивна физико-химична модулна система...), оказват положителен ефект върху метаболизма, подпомагат работата на сърдечния мускул, намалят дихателната честота и увеличават приливния обмен.

Чрез експеримента е установено координирано повишаване на електрическата активност (потенциала на действие ПД) на стомашно чревния тракт на третираните плъховете спрямо контролните; стимулиращо усвояването на глюкозата от тъканите и органите; повишаване на кислородното насищане на кръвната плазма; намаляне на степента на кислороден глад и подобряване на микроциркулацията и сърдечната дейност.

Тези наши изследвания са потвърдени и от европейски изследователски центрове, които постулираха,че основната цел на озонотерапия е: Стимулиране и реактивиране на кислородния метаболизъм, без нарушаване на редокс системите

Придържайки се към горе изложеното сме разработили и произвеждаме единични бройки на два типа анионни озонизатори на отрицателни кислородни йони: за вирусна инактивация на въздуха в помещения от 20 m2 до 120 m2 и за кислородно-анионно насищане на флуиди до 80 mg O3/l.

Предназначение:image3

Вирусна инактивация на въздух в помещение от 20 m2 до 120 m2

 Параметри:

Производителност 0,4 gr/h O3

Таймер 0 min ÷ 30 min

Плътност на потока анийони 2 000 000 sm3

Ел.захранване 230V/50Hz/18W

 

 

image4

 

Предназначение: 

Кислородно анионно насищане на флуиди

 Параметри:

Производителност 0,4 gr/h O3

Таймер 0 min ÷ 30 min

Насищане от 10 mg О3/l до 80 mg О3/l

Ел.захранване 230V/50Hz/18W

 

Според статистика на Световната здравна организация (СЗО) и на Германския институт Роберт Кох, много хора заразени с корона вирус, са със свръх реакция на имунната система - в състояние на сепсис. Сепсисът е тежко нарушение във функционирането на органите, причинено от някаква застрашаваща живота инфекция. В този случай реакцията на организма срещу инфекцията е толкова силна, че той започва да атакува и унищожава дори собствените си тъкани и органи. Според изследване, публикувано в специализираното списание The Lancet, 20% от всички смъртни случаи по света настъпват в резултат на сепсис.

Сепсисът може да бъде причинен от бактерии и от вируси. Симптомите са силно сърцебиене, повишена температура, затруднено и учестено дишане, силна обща отпадналост, дезориентация.

При сепсис се изискват интензивни грижи - даване на кислород, поставяне на апаратно дишане, поддържане на кръвообръщението и автохемотерапия.

Приоритет за нас е автохемотерапията, еквивалент на реанимационното обдухване с кислород. Във връзка с това сме в процес на разработване на медицински многофункционален анионен озонизатор за перентерално приложение при автохемотерапия в две разновидности:

  • кръвта, взета от пациента, се смесва с определен обем кислородна озонова смес с терапевтична доза отрицателни кислородни йони и веднага капково се инжектира обратно във вената на същият пациент;
  • кръвта, взета от пациента, след третиране със смес с отрицателни кислородни йони се инжектира интрамускулно на пациента. Терапевтичната доза се поддържа според фиксирания обем газ и концентрацията на отрицателните кислородни йони в него.

проф. инж. Жеко Ганев, д.т.н.

Още новини