Начало Новини Алианс училище - бизнес заедно за дигитална икономика

Алианс училище - бизнес заедно за дигитална икономика

Алианса - училище и бизнес обединява в един Консорциум училища и Търговски палати, подкрепен от Експерти и Партньори по качество от Турция, Словения, Македония, България, Испания и Великобритания. Проектът цели да помогне на училищата да формират устойчиви и системни партньорства с бизнеса, социалните партньори и неправителствени организации.

Проектът има за цел да предостави насоки и документи, въздействащи на създаването на политики на отворени врати в училищата, които да бъдат достъпни за местните общности; за да могат те възползват от уменията и талантите на местните хора, в съответствие с програмата от Будапеща, насърчаваща учителите в обучение по предприемачество.

Програмата за предприемаческо образование е обширна: предлага на младите ученици дългосрочен, задълбочен и автентичен предприемачески опит в реалния живот ; перспектива, в която учениците взаимодействат с предприемаческия ресурс и придобиват капацитет и поведение на предприемачи, чрез пряко участие от първо лице.

Най-важният фактор в този проект са взаимодействията между търговските палати и училищата.

ТЪРГОВСКИ ПАЛАТИ

Търговските палати са много важни за подкрепа на предприемаческите инициативи.

Търговските палати са основните поддържащи организации, фокусирани върху:

• това да действат като комуникационен канал свързващ бизнеса и Училищното образование във връзка с необходимостта от създаването на достъпни за предприемачите учебни програми, като ги прави достъпни за предприемачите, чрез пряк и опростен процес

• провеждането на начални консултации по въпроси засягащи бизнеса (напр. Регулации).

• наставничество и работа в мрежа, споделяне на идеи, търсене и получаване на съвет, особено във „най-ключовите“ етапи. (Някои предприемачи смятат, че менторската програма не трябва да бъде формална).

• улесняване на връзките между предприемачите иноватори и установени компании, които биха могли да функционират като “Живи лаборатории’’ или да бъдат приемници на продукти, технологии или услуги за младите или нови предприемачи.

• подпомагане на местните организации да развиват информационно осигуряване предназначено за училищата, с която да насърчат учениците да станат предприемачи.

• подпомагане на предприемачите да се свържат с потенциални източници на капитал

в правителствения и частния сектор, с да говорят на един и същи език.

Предлагане на бизнес съвети на учениците, които ще им помогнат да разберат етапите на бизнес процесите.

• Предлагане на предприемаческа практика за учениците.

• Споделяне на опит и знания от предприемаческия свят.

• Нови тенденции и експертен опит

• Насоки за практикуващи партньори.

• Непрекъсната подкрепа за партньорите в практиката.

• Учене, чрез практика.

• Отговорност за стратегията за разпространение на проекта, включително уебсайтове, бюлетини и създаването на предприемаческо обучение.

 

УЧИЛИЩА:

Обучението по предприемачество е особено важно в Професионалното образование, тъй като самонаемането е реална възможност за учениците, много често това са ученици от професионалните училище, които създават собствен бизнес. Неформалните начини за ориентиране в  предприемачеството  са по-подходящи в професионалните училища отколкото стандартния тип обучение. Неформалните начини на обучение включват общуване с предприемачи, опитни хора от света на бизнеса, учители, връстници и дори родители.10 В този смисъл училищата ще имат повече отговорности в обучението на учениците. Докато участват те трябва да следват актуализираните учебни програми.

Училищата и учителите трябва да:

• преподават при поискване от страна на учениците, а не само по график.

• дават насоки за участващите учители и ученици.

• предоставят брошурата, подготвена от екипа по проекта, описваща програмата.

• формират екипите и техните ръководители.

• работят със ученическите екипи.

• установят дългосрочно сътрудничество с Търговската палата и Предприемачите.

• бъдат посредници между Търговската палата и Училището / Учениците.

• подпомагат учениците по време на дейностите по проекта.

• им помогнат да реализират идеите си на практика, като тази подкрепа ще им даде възможност за придобиване на увереност.

• създадат основата за бъдещата кариера и израстване като предприемаческа личност.

• изпълняват проектните задачи.

• участват и подкрепят два екипа от по пет ученика всеки, на възраст между 12 и 16 години.

•  създадат подходящо пространство за предприемаческа дейност на учениците

•  си сътрудничат с представителя на Търговската камара.

• документира учебната практика и подкрепи създаването творческия разказ на учениците.

•  развива общите знания и умения придобити при практиката на проекта.

•  участва в изработването на крайните резултати

 

Допълнителна информация можете да намерите тук

Още новини