Начало Новини Актуално Актуализиран е Наръчникът по корпоративно подоходно облагане

Актуализиран е Наръчникът по корпоративно подоходно облагане

Актуално
Наръчник

Актуализиран е Наръчникът по корпоративно подоходно облагане за 2012 г. Той е съобразeн с действащия през настоящата година Закон за корпоративното подоходно облагане. Промените за 2012 година, които са незначителни, са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника по корпоративно подоходно облагане.

Някои от фишовете са допълнени с актуална данъчна практика. Също така е извършена актуализация в съответствие с направени промени в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на ЗКПО. В резултат на това са променени 9 броя фишове. За по-лесно ориентиране в направените промени е изготвен списък на фишовете, в който са отразени тези промени, съобщиха от пресцентъра на НАП.

Още новини