Начало Новини Актуално АИКБ подкрепя предвижданите реформи в пенсионната сфера

АИКБ подкрепя предвижданите реформи в пенсионната сфера

Актуално
Пари

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя увеличението на възрастта за пенсиониране и на годините трудов стаж, необходими за придобиване право на пенсия. Въздействието на икономическата криза, съчетано с демографските проблеми в страната обективно налагат промени в пенсионната система.

Ако те не бъдат планирани и предприети веднага, ще се наложи в бъдеще да бъдат възприемани още по-непопулярни мерки, тъй като:

• Приходите в бюджета за 2011 г. ще бъдат с близо 300 млн. лв. по-малко от планираните;
• Дефицитът в НОИ е 2 млрд. лв. и продължава да нараства;
• Към днешна дата годишно придобиват право на пенсия около 90 000 души, като две трети от тях остават да работят. Средното оставане на работа след придобиване на права е 8 ½ месеца.

Ето защо, АИКБ подкрепя категорично предложението за увеличаване на възрастта за пенсия, като настоява да се преразгледат и правилата за ранно пенсиониране в посока увеличаване на възрастта и ограничаване на броя на правоимащите.

Предлаганата мярка за увеличаване на изискуемата възраст с 1 година може да генерира допълнителен ресурс от до 400 млн. лв. в бюджета на ДОО (до 300 млн. от отложеното пенсиониране и още до 100 млн. лв. от осигурителни вноски), като в същото време не застрашава качеството на живот на трудещите се. Социалната справедливост изисква служителите, ползващи право за ранно пенсиониране солидарно да споделят с останалите граждани тежестта на неизбежната реформа.

АИКБ настоява за ускоряване на административна реформа, особено в частта на формиране на работната заплата на държавните служители.

Мотивирани и ефективни човешки ресурси в държавната администрация – това е една от целите на административната реформа. За постигането й АИКБ се обявява категорично в подкрепа на премахването на добавките за прослужено време, т.н. класове, и въвеждането на атестация, която да стимулира с бонуси доброто представяне и постиженията на служителите.

• Добавката за прослужено време е изключително отживял метод на заплащане, който не стимулира служителите, тъй като не отразява количеството, качеството и резултатите от техния труд;
• Предлаганите мерки за реформа предвиждат включването на текущия размер на добавките за прослужено време в основното трудово възнаграждение, като по този начин гарантират запазването на размера на работната заплата, както и по-нататъшното увеличение на целия й размер в по-големи пропорции;
• Обвързването на част от допълнителното възнаграждението непосредствено с качеството на работа и постигнатите резултати намираме за много удачна и иновативна мярка. Това е използван и даващ добри резултати в реалния сектор подход. Несъмнено прилагането му в публичния сектор ще повиши мотивацията и удовлетвореността от труда на държавните служители.

АИКБ изразява своята твърда увереност, че добавката за прослужено време трябва да отпадне не само в обществения, а и в частния сектор, посредством еднократното й включване в размера на основното трудово възнаграждение.

Още новини