Начало Новини Актуално АИКБ обсъди с делегация от ЕП пенсионната система и младежката заетост

АИКБ обсъди с делегация от ЕП пенсионната система и младежката заетост

Актуално

Милена Ангелова и Румен Радев

Осигуряването на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система, подобряване на адекватността на пенсиите и на социалния диалог в страната, на младежката заетост и създаването на по-добри работни места, са сред темите, които бяха обсъдени на среща между представители на Асоциация на индустриалния капитал в България (ИАКБ) и делегация на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейски парламент.

В срещата от страна на АИКБ взеха участие Румен Радев – заместник-председател на Управителния съвет, доктор Милена Ангелова – главен секретар и Ивелин Желязков – директор Тристранно сътрудничество на Асоциацията. Европейският парламент беше представен от председателя на парламентарната комисия Pervenche Berès (С&Д, Франция), както и трима нейни членове - Csaba Őry (ЕНП, Унгария), Edit Bauer (ЕНП, Словакия) и Alejandro Cercas (С&Д, Испания), съобщиха от пресцентъра на ИАКБ.

Като важни стъпки и действия, които трябва да се предприемат за подобряване на финансовата устойчивост и жизнеспособност на пенсионната система, представителите на Асоциация на индустриалния капитал в България предложиха премахване от пенсионната система на всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос, извършването на задължителен преглед на всички професии и длъжности, които ползват правата за ранно пенсиониране, както и привеждане на размера на осигурителните вноски за служителите от отбраната и сигурността в съответствие с времето за получаване на пенсията, размера на пенсията и средствата за обезщетения при пенсионирането им.

Акцент беше поставен и върху мерките за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия сектор, в т.ч.: приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определянето на размера на пенсиите, осъществяването на последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии, и не на последно място - премахване на т. нар. „таван на пенсиите и повишаване събираемостта от осигурителни вноски.

Още новини