Начало Новини Актуално Агенцията по заетостта с облекчени процедури при наемане на работници от трети държави

Агенцията по заетостта с облекчени процедури при наемане на работници от трети държави

Актуално
1Бюро по трудаРаботодателите, желаещи да наемат работници от трети държави, ще могат да се възползват от облекчени процедури при подаване на документи в Агенцията по заетостта на основание влизащите в сила от 23 май 2018 г. промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, съобщиха от Бюрото по труда в Стара Загора.
С тези промени в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016г.
Улесненията са свързани с условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми au pair. Регламентират се правата и задълженията на научните работници, студентите и стажантите, като се облекчава достъпа до българския пазара на трудана посочените групи мигранти.
Агенцията по заетостта въвежда за улеснение на работодателите контролни листове за проверка на окомплектованост на документите, публикувани към всяка конкретна процедура. Информацията може да бъде намерена в www .az.government.bg .

Още новини