Начало Новини Актуално Агенцията по заетостта отчита спад на безработицата в страната

Агенцията по заетостта отчита спад на безработицата в страната

Актуално

Втори пореден месец тази година безработицата в страната намалява. Нивото към края на април е 9,95 на сто, съобщават от Агенцията по заетостта. Към края на март равнището беше 10,14%, а към февруари – 10,26%. През април бюрата по труда отчитат нарастване на броя на обявените свободни работни места.

Входящият поток в бюрата по труда обхваща 37 542 безработни, с което регистрираните безработни стават общо 368 666 души. Устроени на работа през месеца са 21 385 лица.
Продължава да намалява делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения – 3,9 на сто за април, казват от Агенцията по заетостта. Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 35 693. Преобладават от секторите „услуги“ - 59,2 на сто, и „индустрия“ - 23 на сто, „държавно управление и отбрана“ - 25,2 на сто. На първичния пазар през април са заявени 13 829 места, информира Investor.bg.
Повече работни места са обявени в хотелиерството и ресторантьорството, в преработващата промишленост, строителството, търговията. Намалява броят на местата в аграрния сектор, държавното управление, здравеопазването и недвижимите имоти. Наблюдава се увеличаване на броя на сезонните работни места, които достигат 3 822.
Частният сектор е обявил в бюрата по труда 11 918 места. 9 994 обявени работни места в бюрата по труда са останали незаети през месеца, 96.4 на сто от тях са първичния трудов пазар. Продължават да нарастват местата обявени по програми за заетост - 3 684 за април. Намалява броят на безработните младежи до 29 г. - за април е 7 583, а броят на безработните над 50 години е паднал до 137 297 човека.
През април общият показател на бизнес климата се покачва с 4.4 пункта в сравнение с март. За едно свободно работно място средно за страната през месеца се конкурират 16 безработни лица, при 19 за предходния месец.
Най-ниско е равнището на безработица в София-град 3,47 на сто, а най-високо в Смолян – 18,22 на сто.

Още новини