Начало Новини Актуално Агенция по заетостта: Безработицата намалява

Агенция по заетостта: Безработицата намалява

Актуално
Стара Загора

За седми пореден месец през септември безработицата в страната продължава да намалява и е 9.03%. Фактор за това е значителният ръст в броя на започналите работа безработни лица в резултат на успешното трудово посредничество по разкриване и усвояване на работни места на първичният пазар на труда, особено в образованието, във връзка с началото на учебната година.

В бюрата по труда са регистрирани 334 671 безработни лица. Те намаляват с 3 849 човека спрямо август. Като търсещи работа са регистрирани и 2 538 работещи лица, 1 841 пенсионери и 666 учащи се, съобщи Агенцията по заетостта.
Регистрираните само през септември безработни в бюрата по труда са 30 930. Сред новорегистрираните нараства дела на освободените от сферата на хотелиерството и ресторантьорството, от транспорта и съобщенията и от дейностите с операции на недвижими имоти.
На работа през месеца са постъпили 13 908 безработни. Те се увеличават спрямо август с 2 666 лица. Характерното за септември повишено търсене на първичния пазар на специалисти за началото на учебната година променя структурата на постъпилите на работа в посока на увеличаване дела на започналите работа специалисти и особено - с висше образование. През месеца започналите работа специалисти са 6 228. Делът им е 44.8% от общо устроените на работа. Лицата с висше образование са 4 389. Те се увеличават три пъти в сравнение с август, а относителният им дял е 31.6% от всички, които постъпват на работа през септември.
На първичния пазар местата нарастват с 21.2% в сравнение с август и достигат 12 656. Традиционно, през септември нараства делът на местата от публичния сектор, отново поради старта на учебната година. Местата от обществения сектор са малко над половината от местата в реалната икономика - 51.5%, което представлява нарастване на делът им спрямо август със 17.7 процентни пункта. По същата причина нараства и броят на обявените места за специалисти (два пъти) и за специалисти с висше образование (повече от два пъти).
Най-много места през месеца са обявени в преработващата промишленост (2 831), в административни и спомагателни дейности (2 596), в образованието (2 076) и в търговията (1 443).
Броят на регистрираните безработните младежи до 29г. намалява с 1.4%, а този на безработните лица над 50 години намалява с 0.9%. Групата на лицата без квалификация и специалност, намалява с 0.5% спрямо предходния месец, намалява и броят на регистрираните безработни лица с трайни увреждания – с 0.2%.
През септември продължително безработните лица на пазара на труда са 119 587, като те съставляват 35.7% от всички безработни.
Равнището на безработица и през септември остава по-ниско от средното за страната в 11 области: София-град - 3.51%; Бургас - 5.51%; Габрово - 6.08%; Варна - 6.49%; Стара Загора - 6.97%; Пловдив - 7.93%; Велико Търново - 8.37%; Русе - 8.62%; Перник - 8.71%; Добрич - 8.76%; Хасково - 8.87%.
В 17 области равнището на безработица е над средното за страната, а най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян - 16.91%; Търговище - 15.36%; Монтана - 15.02%; Видин - 14.38%; Шумен - 14.19%; Разград - 13.52%; Силистра - 13.11%; Враца - 12.97%; Пазарджик - 11.98%; Ловеч - 11.96%.

Още новини