Начало Новини Актуално AES Гео Енерджи сключи договор за сътрудничество с Технически университет - Варна

AES Гео Енерджи сключи договор за сътрудничество с Технически университет - Варна

Актуално

В рамките на споразумението ще бъдат подготвяни високо квалифицирани кадри в специалност Възобновяеми енергийни източници, а компанията ще подпомага студентите със стипендии

AES Гео Енерджи, част от AES България, сключи рамков договор за сътрудничество и координация с Технически университет - Варна. Договорът беше парафиран от изпълнителния директор на AES България Иван Цанков и от ректора на Технически университет - Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев.

Двете страни ще си сътрудничат при обучение за придобиване на квалификация по специалност Възобновяеми енергийни източници на Технически университет - Варна и други области от взаимен интерес. Предвижда се да бъдат провеждани учебни практики, студентски стажове, посещения с научна и учебна цел, експериментална работа на студенти, докторанти и специализанти от висшето учебно заведение и насърчаване на професионалната им реализация. AES Гео Енерджи поема ангажимента да подпомага студентите чрез стипендии и заплащане на семестриални такси. В договора е предвидено също съвместно участие в международни, национални и регионални проекти и организиране на научни конференции, семинари, презентации и обмен на информация.

Това е поредната стъпка по пътя към по-зелено енергийно бъдеще, за което глобалният технологичен лидер AES работи активно. Вярвам, че по този начин ще мотивираме все повече млади хора да се насочат към бъдещето на енергийния сектор, а именно използването на ВЕИ технологиите, заяви изпълнителният директор на AES България Иван Цанков.

Още от следващия учебен семестър специалисти, работещи в най-големия вятърен парк в България - Вятърната електроцентрала Свети Никола, ще се включат в обучението на студентите. Освен това, AES Гео Енерджи и Технически университет - Варна ще започнат съвместното представяне на специалността в средните училища на страната.

 

За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа - ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк - Свети Никола, край Каварна.

За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За AES

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес.

За повече информация, посетете www.aes.com.

Още новини