Начало Ръководство

Ръководство

Управителен съвет

Олег Стоилов - председател
Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
Тел./факс 042/ 626 297, 042/ 626 033

Красимира Соколова - заместник-председател
Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
Тел./факс 042/ 626 297, 042/ 626 033
 
Александър Любенов Палешутски
 
Йовчо Йорданов Йовов
 
Пламен Тенев Русев
 
Иван Митев Тотев
 
Славин Димитров Янакиев
 
Благовеста Христова Шинева
 
Станимир Иванов Танев
 
Петър Райков Ангелов
 
Диана Гинева Господинова
 

Контролен съвет

 

Валентин Стоянов Вълков - председател

 

Росен Иванов Иванов

 

Димитър Славов Петков

 

Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора са избрани на Общо събрание на членовете на сдружението, проведено на 2 юни 2016 г. 

 

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297

имейл: office@chambersz.com
http://www.chambersz.com