Начало Ръководство

Ръководство

Управителен съвет

 • Олег Стоилов - председател
  Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
  Тел./факс 042/ 626 297, 042/ 626 033
 • Красимира Соколова - заместник-председател
  Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
  Тел./факс 042/ 626 297, 042/ 626 033
 • Александър Палешутски
 • Славин Янакиев
 • Иван Тотев
 • Благовеста Шинева
 • Петър Ангелов
 • Диана Господинова
 • Вени Петрова
 • Исмет Чавушоглу
 • Веселин Генев

Контролен съвет

 • Росен Иванов
 • Йовчо Йовов
 • Огнян Тодоров

Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора са избрани на Общо събрание на членовете на сдружението, проведено на 27 май 2021 г.

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297

имейл: office@chambersz.com
http://www.chambersz.com