Начало Новини Актуално 95% от бизнеса иска висшисти с практически ориентирано образование

95% от бизнеса иска висшисти с практически ориентирано образование

Актуално

Модерното висше образование може да бъде ефективно единствено, когато е ориентирано към изискванията на пазара и има практическо приложение. Около това мнение се обединиха 95% от участниците в представителна анкета сред мениджъри, управители и собственици на фирми от Пловдив и региона, съобщи социологът проф. Желка Генова, ръководител на проучването и преподавател в Европейския колеж по икономика и управление.

Мнението на 90% от бизнесмените е, че предизвикателствата на актуалната и динамична бизнес среда, особено в нейния европейски контекст, налагат необходимостта от повече управленски знания и професионални умения, предаде Insurance.bg. За 80 на сто от анкетираните важна част от обучението трябва да бъдат актуалните и тясно профилирани информационни системи и технологии. Други 20% заявяват, че преподаването на чужди езици задължително трябва да се фокусира върху специализирана комуникация и сфера.
По отношение на потребностите на бизнеса от т. нар. перманентно обучение, мениджърите категорично са се разделили на две основни групи – 60% смятат, че то трябва има проблемно-прагматична ориентация, а 40% предпочитат то да е в съответствие с динамичните изисквания на работните места и длъжноста. И двете групи обаче са на мнение, че продължаващото обучение е задължително.
Според 80 на сто от анкетираните, подготовката на студентите от Европейския колеж по икономика и управление е балансирана между теория и практика. Прави впечатление, че голяма част от мениджърите, управителите и собствениците на фирми в града и региона – 70%, са запознати с учебния процес и преподаваните дисциплини във висшето училище. 60 на сто вече са имали стажанти от изучаваните в ЕКИУ пет специалности „Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Корпоративна икономика”, „Маркетинг” и „Мениджмънт на туристическите услуги”, сочи проучването.

Още новини