Начало Новини Актуално 800 милиона евро се предоставят за информационни и комуникационни технологии

800 милиона евро се предоставят за информационни и комуникационни технологии

Актуално
Стара Загора

В рамките на Седмия конкурс на Седма рамкова програма на Европейската комисия ще бъдат финансирани проекти в областта на информационните и комуникационни технологии за близо 800 милиона евро. Крайният срок за подаване на документите е 18 януари 2011 година.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Българската академия на науката организираха информационен ден, за да представят деветте области, които ще бъдат финансирани, съобщи пресцентърът на МТИТС.
Най-много средства – около 200 млн. евро - са определени за интелигентна микро- и нано- електроника. Безвъзмездна помощ ще получат предложения за разработване на нови компоненти  и високопроизводителни системи, базирани на нетрадиционни материали, както и тяхното приложение в информационни дисплеи, осветителни системи, мониторинг и диагностика в здравеопазването, органична гъвкава електроника върху фолио и текстил с евтино масово приложение. Сред целите е да бъдат разработени нови или да се усъвършенстват програмни езици за големи обеми изчисления.
Темата „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление” е с 195 млн. евро финансиране. Очакват се проекти за дистанционно управление на лечението на пациентите; пътна карта за научни изследвания в областта на т.нар. “дигитален пациент” – цифрово представяне на анатомични, медицински, психологически и генетични модели на хора със специфични заболявания. Ще се финансират инструменти, инфраструктури и устройства в помощ на хората с увреждания.
120 милиона евро е предвиденото финансиране на технологични решения, които предоставят по-комплексни възможности на потребителите на интернет за взаимодействие, както и усъвършенствани технологии за търсене на мултимедийна информация.
Седмият конкурс поставя акцент и на интелигентни индустриални и обслужващи роботи, които са програмирани да се учат в реално време, да вземат решения според ситуацията,  да извършват голям обем работа за кратко време и да бъдат управлявани лесно. Робо-системите могат да бъдат ползвани в  логистика и транспорт, строителство, поддръжка и ремонт, издирване и спасяване, мониторинг и контрол, образование и забавления. 73 млн. евро са средствата за тези проекти.
Разработките на технологии за цифрово съдържание и езици
ще се финансират с 50 млн.евро. Целта е хората да имат достъп до електронно съдържание на родните си езици, да бъдат предложени  технологии за машинен превод и търсачки на многоезично съдържание, които са много по-съвършени от съществуващите.
Проекти на тема „Нисковъглеродна икономика” също ще бъдат финансирани от обявения конкурс. 30 процента от общата консумация на енергия в ЕС е за превози и товарен транспорт. Прогнозира се, че широкото прилагане на технологии в сектора може да доведе до 25 на сто намаляване на вредните емисии в транспорта и до 65 процента повишаване на ефикасността на логистиката. В тази връзка се очакват отворени платформи за транспорт и логистика, базирани на интелигентни карго системи; лесни за използване информационни услуги за избор на най-добрите транспортни решения/ мобилност на хора и стоки през границите; интегриране на различни транспортни мрежи/ и режими /железопътни, шосейни, въздушни, морски/ чрез точки за трансфер. Средствата в тази област са 50 млн. евро.

Още новини