Начало Новини Актуално 75 млн. евро през 2010 г. ще получи България за затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй

75 млн. евро през 2010 г. ще получи България за затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй

Актуално

Очаква се в бюджета на ЕС догодина да бъдат заложени 75 млн. евро допълнителни компенсации за България за затварянето на блокове I-IV на АЕЦ Козлодуй. Средствата са част от общо 300 млн. евро, които Европейската комисия предложи да бъдат отпуснати на страната ни до 2013 г. Това стана ясно по време на редовното заседание на Съвета по европейски въпроси в Министерския съвет.

 На заседанието си СЕВ одобри проекта на позиция на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), част Бюджет, което ще се проведе в Брюксел на 18 ноември. Основен акцент в рамките на Съвета ще бъде приемане на второ четене на бюджета на ЕС за 2010 г., съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
В бюджета на съюза за 2010 г. трябва да залегнат и средства за прилагане на Плана на ЕС за икономическо възстановяване, включително за реализацията на списък от енергийни проекти, в т.ч. с участието на България, както и допълнителни средства по Програмата за развитие на селските райони.
В рамките на Съвета по европейски въпроси беше разгледано предложение на ЕК за нов законодателен пакет за опростяване на законодателството в областта на Кохезионната политика на ЕС. Част от пакета е предложението за изменение на Регламент № 1083/2006 на Съвета във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд. Измененията предвиждат държавите-членки, които през 2009 г. са получили средносрочна финансова подкрепа за платежния си баланс, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 332/2002, и/или държави-членки, които през 2009 г. са имали отрицателен ръст на БВП с повече от 10 %, ще имат възможността да получат допълнителни авансови плащания от ЕК за 2009 и 2010 г. на операциите по оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ.
Сред държавите, които ще могат да се възползват от облекченията, са Естония, Латвия, Литва, Румъния и Унгария. Общата стойност на предложението е в размер на 775 млн. евро. Държавите-членки, пожелали да се възползват от тази възможност, ще възстановяват средствата след 2011 г. Предложението трябва да компенсира отрицателното въздействие на икономическата криза и да ускори в краткосрочен план прилагането на европейските фондове в полза на реалната икономика. Измененията на Регламент № 1083/2006 предвиждат и цялостно опростяване на правилата за изпълнение на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ускоряване на изпълнението на оперативните програми и намаляване на административната тежест.
България отстоява запазването на квотата за улов на калкан в Черно море в размер на 100 тона общо за България и Румъния, гласи българската позиция за участие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 20 ноември, съгласувана в рамките на СЕВ. Очаква се на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство да бъде одобрено предложението за допълнителни 280 млн. евро в подкрепа на пазара на мляко в съюза през 2010 г. Ще бъде разгледано и разрешение за пускане на пазара, на генномодифицирана царевица.

 

 

Още новини