Начало Новини Актуално 70% е спадът на чуждестранните инвестиции в строителството през първите 6 месеца на 2009 г.

70% е спадът на чуждестранните инвестиции в строителството през първите 6 месеца на 2009 г.

Актуално
Строителният сектор и недвижимите имоти от началото на 2009 година до края на юни са привлекли преки чуждестранни инвестиции общо в размер на 344 млн. евро, показват изчисления на Investor.bg на база предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). Спрямо сравнимия период на 2008 година, когато те бяха в общ размер на 1,152 млрд. евро, спадът им е 70 на сто. В същото време свиването на общите ПЧИ за шестмесечието на годишна база е 52 на сто до 1,563 млрд. евро.
В резултат на това относителният дял на чуждите инвестиции в строителството и недвижимите имоти за шестмесечието на настоящата година намалява до 22% от 35% за януари-юни 2008.
С 80% падат инвестициите в преработващата промишленост, като тя е привлякла „едва“ 134 млн. евро спрямо 667 млн. евро за първите шест месеца на 2008. В резултат относителният и дял в общите ПЧИ пада до 9% от 20% година по-рано.
Традиционно най-голям дял в общия поток на ПЧИ заемат инвестициите в сектора финансово посредничество, като относителният им дял нараства за сметка на строителството и недвижимите имоти.
34 на сто от всички ПЧИ в България от началото на годината са отишли в сектора на финансовото посредничество при 21% година по-рано. Спадът на годишна база там е и сравнително по-малък – 24 на сто до 530 млн. евро.
Увеличава се и относителният дял на инвестициите от чужбина в икономическия отрасъл търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството. За първото полугодие той е привлякъл 21% от всички ПЧИ (332 млн. евро) при 16% година по-рано (530 млн. евро).
Отраслите търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството и финансово посредничество общо заемат най-голям дял в привлечените ПЧИ от началото на годината – 55 на сто. За полугодието на миналата година този дял бе 38%.
От началото на 2006 година до 30 юни 2009 година отраслите строителство и операции с недвижими имоти са привлекли ПЧИ в общ размер на 8,291 млрд. евро, което представлява 37% от всички преки чуждестранни инвестиции за посочения период.

 


Размер Относителен дял

6-месечие
2008
6-месечие
2009
6-месечие
2008
6-месечие
2009
Операции с недвижими имоти и строителство 1 152 344 35% 22%
Преработваща промишленост 667 134 20% 9%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода 34 34 1% 2%
Транспорт, складиране и съобщения 64 122 2% 8%
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството 530 332 16% 21%
Финансово посредничество 699 530 21% 34%
Други 126 67 4% 4%
Общо 3 273 1 563 100% 100%

Таблица: Investor.bg, Източник: БНБ

Още новини