Начало Новини Актуално 67 месо- и млекопреработвателни предприятия не отговарят на регламентите на ЕК

67 месо- и млекопреработвателни предприятия не отговарят на регламентите на ЕК

Актуално

С решение на Европейската комисия (ЕК) до 31 декември 2009 г. беше даден преходен период за 585 месо и млекопреработвателни предприятия в България да отговорят на европейските санитарни и хигиенни изисквания. Към края на 2009 г. неотговарящите на тези регламенти са общо 67 предприятия, отчитат от Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС), съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Месодобивните и месопреработвателните предприятия, включени в списъка са 378. От тях 330 са изпълнили структурните изисквания на ЕС и са одобрени за търговия със страните-членки и трети страни. За останалите 48 предприятия са издадени заповеди от НВСМ за преустановяване на дейността, съобщи Агенция Фокус.
Млекопреработвателните предприятия са общо 207. От тях 188 са изпълнили структурните изисквания и са одобрени. Неотговарящи на нормите са 19 предприятия, на които са издадени заповеди за преустановяване на дейността.
В периода 10 ноември – 19 декември 2009 г. инспекторите от ДВСК провериха последните 53 предприятия (13 млекопреработвателни и 40 месопреработвателни), на които беше даден преходен период. От тези 53 предприятия 27 са покрили изискванията на европейските регламенти (7 млекопреработвателни и 20 месопреработвателни), а на 26 (6 млекопреработвателни и 20 месопреработвателни) е разпоредено да прекратят производствената си дейност, считано от 1 януари 2010 г. Окончателното решение за състоянието на тези 53 предприятия трябва да се вземе след гласуване в ЕК, което предстои. На затворените предприятия е разрешено да реализират в определени срокове до 31 декември 2009 г. продукция на национален пазар, както са го правили до момента.
Така общо са затворени 67 предприятия, които не отговарят на изискванията на ЕС (48 месопреработвателни и 19 млекопреработвателни). Одобрени за търговия с ЕС са общо 518 предприятия (330 месопреработвателни и 188 млекопреработвателни), като в този брой са включени 27-те предприятия, които не са подложени на гласуване все още.
В случай, че някое от затворените предприятия покрие изискванията на ЕС в бъдеще, то може отново да бъде пуснато в действие, но с нова регистрация в НВМС.
Одобрените за търговия с ЕС млекопреработвателни предприятия могат да продължат да обработват неотговарящо на изискванията сурово краве мляко до изтичането на преходния период за българските ферми, които трябва да покрият тези изисквания. Това означава още две години. В зависимост от технологичното си оборудване тези предприятия или произвеждат от неотговарящо краве мляко сирена, зреещи най-малко 60 дни, които се реализират на всички пазари, или произвеждат млечни продукти за реализация само на национален пазар. 

Още новини