Начало Новини Актуално 668 строителни разрешения са издадени в община Стара Загора

668 строителни разрешения са издадени в община Стара Загора

Актуално

668 строителни разрешения са издадени в община Стара ЗагораОбщо 668 строителни разрешения са издадени в Община Стара Загора през 2013 г., съобщи главният архитект Иван Кирчев. Числото е сравнимо с предходни години, няма разлика. 2013 г. беше стандартна година откъм издаване на строителни разрешения, коментира арх. Кирчев. Обектите, получили разрешение, са в различни направления.

По отношение на бизнес сградите Общината е предоставила карт бланш за създаване на предприятия за студена обработка на метали, за преработвателни предприятия, логистични складови бази и административни сгради (офиси). Има доста обществено-обслужващи сгради (магазини, заведения за обществено хранене, обекти за медицински услуги, фитнес център и др.), както и селскостопански предприятия за преработка и съхранение на селскостопанска продукция. Най-много обекти има в областта на общественото обслужване, след тях по численост се нареждат малките предприятия.

Значим е броят и на строителните разрешения за изграждане на жилищни сгради - еднофамилни и многофамилни. По мое мнение има постоянно ниво на издаване на строителни разрешения за еднофамилни жилища, сподели за вестник Национална бизнес поща арх. Кирчев. Хората изграждат домове в околностите на Стара Загора, като успоредно с това има издадени и няколко строителни разрешения за многофамилни жилища в областния център.

Издали сме строителни разрешения и за т.нар. допълващи състояния, в рамките на отделни имоти - гаражи, складове, обслужващи постройки, съобщи главният архитект на Стара Загора. Друг дял в общата цифра са инфраструктурните обекти: рехабилитация на инфраструктурната мрежа - вътрешноблокови пространства, улици, тротоари, инженерна инфраструктура, окабеляване на оператори, линейни обекти - тръбопроводи, газопроводи.

Съгласно разпоредбите на ЗУТ, строителството трябва да започне в рамките на 3 години от влизане в сила на строителните разрешения, а обектът следва да бъде завършен в рамките на 5 години. При необходимост от удължаване на сроковете, строителните разрешения могат да бъдат презаверявани в рамките на 1 година.

 

Още новини