Начало Новини Актуално 6.2% е равнището на безработицата в Старозагорско

6.2% е равнището на безработицата в Старозагорско

Актуално
1Бюро по трудаПо данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец февруари в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9136 безработни и равнището на безработица е 6,2 на сто, с 2,0 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица остава непроменено, а регистрираните безработни намаляват с 46 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,5 на сто, а с най-високо - община Николаево - 52,4%.
Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец февруари също намаляват. Общият им брой достигна 2815. Равнището на безработица е 3,6 на сто и намалява спрямо предходния януари с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 87 души.По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2752, равнище на безработица - 3,5 на сто; община Опан - регистрирани безработни 63, равнище на безработица - 10,0 на сто.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1611 (57,2 на сто). Сравнението с предходния януари показва намаление с 0,1 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 44,9 на сто през февруари, 44,1 на сто предходния януари. Намаляват безработните в младежка възраст (334 през месец февруари, 356 предходния януари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 237, тоест 71,0 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1451, с 1,6 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през януари. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1030 в отчетния месец, 1072 през месец януари.
С 16,4 на сто намаляват новорегистрираните безработни (423 през месец февруари, 506 предходния януари), като 270 (63,8 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 176, индустрия – 104 и търговия – 76. 
През февруари са обявени 473 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 396, с 35,6 на сто повече от заявените предходния януари. Частният сектор е заявил 303 места - 64,1 на сто от местата. Делът му нараства от 55,8 на сто през януари до 64,1 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец февруари 385 - 81,4 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.
По програми за заетост и обучение през месец февруари са обявени 77 работни места: 10 по национални програми за заетост, 10 по други програми и 57 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Безработните постъпили на работа са 393, жените – 219, младежите - 94, продължително безработните – 20, безработните с намалена работоспособност - 8.

Още новини