Начало Новини Актуално 587 договора за над 2,5 млрд. лв. се изпълняват по Оперативна програма Региони в растеж

587 договора за над 2,5 млрд. лв. се изпълняват по Оперативна програма Региони в растеж

Актуално

ОПРРНяма риск от загуба на средства по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. към края на 2019 г. по правилото за автоматично освобождаване. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган Деница Николова по време на 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на европейската програма. Сред участниците в него бяха Рейчъл Бюмонт - заместник-началник на отдела за България, Хърватия и Словения в Европейската комисия, и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в ЕК. 

Зам.-министър Николова отчете, че към днешна дата е договорен над 86% от общия ресурс на ОПРР, който надхвърля 3 млрд. лв. Сключени са 587 договора за над 2,5 млрд. лв. Разплатени са 45% от договорените средства, а 24% са сертифицираните разходи към ЕК. Зам.-министър Николова посочи, че ключов акцент по програмата в следващите години ще е реализацията на проектите с финансови инструменти, за които по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. е определен ресурс в размер на 370 млн. лв. Над 271 млн. лв. са за 39-те големи града за мерки за градско развитие – енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, градска среда, интегриран градски транспорт, спортна и културна инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие.

Останалите близо 100 млн. лв. са предвидени за развитието на туризма и културното наследство в цялата страна, като се подкрепят обектите, които са националното и световно културно наследство. Към настоящия момент са одобрени десет проектни предложения. 

В рамките на Комитета за наблюдение на ОПРР бе решено към 28-те по-малки общини бенефициенти да се насочи спестен ресурс от програмата за саниране на сгради. Той е формиран от неусвоени средства и икономии от проведени обществени поръчки. Индикативният бюджет към момента е 11,5 млн. лв., но се очаква да нарастне, тъй като се планира процедурата да бъде обявена през месец ноември 2019 г. Със средствата ще се прилагат мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. За да се постигне по-балансирано разпределение на средствата и по-голям териториален ефект от инвестициите, се въвеждат и критерии. Общините не трябва да имат повече от три сключени договора по програмата към етапа на сключване на нови договори, както и да кандидатстват с до три проекта. Предимство ще се дава на многофамилни жилищни сгради, както и сгради с по-голям брой самостоятелни обекти. Целта е с инвестициите да се допринесе за по-голям брой обновени обекти и подпомогнато население, спестяване на енергия и намаляване на въглеродния диоксид.

Новите моменти и напредъкът в подготовката на оперативна програма за развитие на регионите през 2021-2027 г. също бяха представени по време на заседанието. Стана ясно, че през новия програмен период за първи път ще бъдат подкрепяни  интегрирани териториални инвестиции между няколко оперативни програми. Основен елемент ще бъде изпълнението на проекти в партньорства с цел постигане на ефекти на по-голяма територия и обхващащи по-голямо население. Деница Николова отбеляза, че програмата ще разполага с повече средства от сегашния програмен период.

Заместник-регионалният министър посочи още, че сред предизвикателствата пред ОПРР 2014-2020 г. е  прилагането на Закона за обществените поръчки от страна на бенефициентите и пропуските по него, които водят до финансови корекции. Към настоящия момент са прихванати 22,5 млн. лв. Сумата може да достигне 65 млн. лв., ако проектите се изпълнят в пълнота и се предявят искания за плащане.

Още новини