Начало Новини Актуално 54,6% от работещите в Южен централен район се осигуряват на минималния праг за длъжността

54,6% от работещите в Южен централен район се осигуряват на минималния праг за длъжността

Актуално
Цветан Симеонов

Председателят на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов представи в Стара Загора данните от представително проучване на палатата и КТ Подкрепа за бизнес практиките в страната. На пресконференцията на 22 октомври той каза, че целта е не да бъде определен делът на сивата икономика, а да се покаже ясно как действа тя, кое е сив сектор и кое не, да се изготви методология, а на нейна база и наръчници, за да бъде постигната максимална яснота и информираност на обществото, относно последствията от нелоялните бизнес практики.

В анкетата са участвали 6300 работодатели, работници, служители. Резултатите показват, че над половината от работещите -54.6%, в Южен Централен район се осигуряват на минималния за длъжността праг. Частичното заплащане по трудов договор е основна практика в Североизточния район - 16.5%, следван от ЮЦР - 15%, а нерегламентираното получаване на възнаграждение е най-често срещана практика в Североизточния и Югозападния райони-2.6% и 2%. Повече от 1 /3 от работещите у нас не получават допълнително заплащане за извънреден труд - 36.3% средна стойност за страната.

Най-висок е процентът на сключените колективни трудови договори в Североизточен и Югоизточен район за планиране - 25.5% и 25.1%. Със сключен трудов договор работят средно за страната 92.2% от хората, като първенец е Северозападният район с 97.8%.
Географското разпределение на данните показва, че в трите района от Северна България делът на нерегламентираните плащания е почти два пъти по-висок от този в Южна България.

Пълният текст на анализите ще бъде публикуван на сайта на БТПП.

Проектът Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й се осъществява с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Според Цветан Симеонов, най-обезпокоителна е тенденцията на изсивяване на някои дейности при фирми от светлия сектор и затова работодателските организации, сред които търговско-промишлените палати имат най-широко представителство във всичките 28 области и най-много членове, са против увеличаване на тежестите за бизнеса.

Информация: вестник Национална бизнес поща

Още новини