Начало Новини Актуално 52% от ИТ лидерите в България очакват ръст в размера на технологичните им екипи през следващата година

52% от ИТ лидерите в България очакват ръст в размера на технологичните им екипи през следващата година

Актуално

Над половината от взелите участие в проучването ИТ лидери в България (52%) са изразили готовност да увеличат своите ИТ екипи през следващите 12 месеца, като 24% от тях очакват ръст на екипите с между 10% и 25%, според Глобалното проучване на технологичните тенденции на Equinix за 2023 г.

То обобщава мненията на 2 900 души, вземащи решения в областта на ИТ в различни организации в Северна и Южна Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и ЕМЕА, в това число и България, относно предизвикателствата и възможностите, които те срещат при внедряване на иновативни технологични стратегии в този сложен икономически и геополитически климат. Резултатите от проучването бяха публикувани по-рано през тази година.

Те са част от по-голяма тенденция, наблюдавана както в страната, така и в целия свят, в последните няколко години. Според проучването 52% от вземащите решения в сферата на ИТ в България и 57% в глобален план са посочили, че екипите им се са увеличили в последните 2 години. Междувременно едва 5% от дигиталните лидери в страната и 12% в глобален план очакват намаляване на размера на екипите в следващата година.

Според резултатите от проучването специалистите с ИТ технически умения (41%), разработката на софтуер за сигурност (32%) и анализът на данни (30%) са сред основните области в България, в които се очаква да постъпят нови служители или вече са постъпили такива. Същевременно недостигът на ИТ кадри (63%) е посочен като третата най-голяма заплаха за успеха на бизнеса. Пред него са само от пробивите в сигурността и изтичането на данни (70%), както и кибератаките (69%). Що се отнася до предизвикателствата, свързани с уменията в технологичния сектор на страната, водещо е задържането на служителите (51%). Респодентите посочват също така и скоростта на трансформацията на технологичния сектор (44%), липсата на кадри (42%) и кандидатите за работа с неправилен набор от умения (34%).

Бранди Галвин Моранди, главен юридически директор и главен директор „Човешки ресурси” в Equinix, посочи: „Технологичните екипи са поставени пред нарастващо напрежение да отговорят на бизнес стратегиите, докато служителите се опитват да са в крак с технологичната трансформация. Достъпът до кадри вече е въпрос от критическо значение във всички сектори и може да е определящ фактор за това дали дадена компания ще достигне нови пазари или не. Все по-често се налага на организациите за управление на човешки ресурси да са гъвкави и да поставят фокус върху растежа, за да могат да предлагат динамични решения. Нов подход за достигане дo и подпомагане на служителите може да се окаже конкурентно предимство“.

Резултатите от проучването са в подкрепа на мнението, че търсенето на квалифицирани специалисти в технологичния сектор е задминало тяхното предлагане. Това предизвикателство се усложнява от стремежа на технологичните компании да насърчават многообразие и приобщаване в екипите, което води до осезаем недостиг на таланти в ИТ сферата. За да отговори на тези проблеми, Equinix положи началото на Фондацията на Equinix през септември 2022 г.:

Фондацията на Equinix си партнира с организации в посока ускоряване на дигиталното включване, от осигуряване на достъп до технологии и свързаност до развиване на уменията, нужни за кариера в технологичния сектор. По този начин Equinix се стреми да затвори дигиталното разделение и в резултат на това да култивира стабилен приток от таланти.

Фондацията на Equinix осигурява финансиране за неправителствени организации, социални предприятия и образователни институции, които работят за ускоряване на дигиталното включване, подготовка на лица от различни възрасти и с различен произход за успех в днешния дигитален свят.

Като пример, Фондацията на Equinix разшири своя дългогодишен ангажимент към World Pulse с грант в размер на 100 000 щатски долара, който подкрепя конкретно Her Digital Leadership Alliance – инициатива, свързваща жени от 50 държави с дигитални умения за изграждане на тласък от долу нагоре за преодоляване на дигиталното разделение между половете.

 

За проучването:

Независимото проучване, поръчано от Equinix, анкетира повече от 2 900 души, вземащи решения в областта на ИТ в различни организации в Америка (Бразилия, Канада, Колумбия, Чили, Мексико, САЩ), Азиатско-Тихоокеанския регион (Австралия, Хонконг, Индия, Япония, Сингапур, Южна Корея) и EMEA (България, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Нигерия, Полша, Португалия, Южна Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, ОАЕ, Обединеното кралство). Респондентите са избрани за участие от онлайн панела на Dynata. Анкетата е проведена онлайн между 20 март 2023 г. и 07 април 2023 г.

 

За Equinix

Equinix (Nasdaq: EQIX) е световната компания за дигитална инфраструктура. Дигиталните лидери  използват доверената платформа на Equinix, за да съберат на едно място и взаимосвържат основна инфраструктура със софтуерна скорост. Equinix предоставя на организациите достъп до всички ключови локации, партньори и възможности, за да скалира гъвкаво, да ускори стартирането на своите дигитални услуги, да предоставя опит от световна класа и да увеличава своята стойност, като същевременно подкрепя целите, свързани с устойчивостта. 

 

 

Изявления, насочени към бъдещето

Това прессъобщение съдържа изявления, насочени към бъдещето и включващи рискове и несигурност. Действителните резултати може да се различават съществено от очакванията, които се обсъждат в подобни изявления, насочени към бъдещето. Факторите, които могат да причинят такива разлики, включват, но не се ограничават до рискове за нашия бизнес и оперативни резултати, свързани с настоящата инфлационна среда; настоящата инфлационна среда; колебанията на валутните курсове; увеличените разходи за доставка на електроенергия и общата нестабилност на световния енергиен пазар; предизвикателствата, свързани с придобиването, експлоатацията и изграждането на IBX и xScale  центрове за данни и разработването и предоставянето на продуктите и решенията на Equinix; непредвидени разходи или трудности, свързани с интегрирането на дружества, които са придобити или предстои да бъдат придобити от Equinix; неполучаване на значителни приходи от клиенти в наскоро изградени или придобити центрове за данни; неизпълнение на планове за финансиране, които се предвиждат спорадично; конкуренция от страна на съществуващи и нови конкуренти; способността за генериране на достатъчен паричен поток или по друг начин да се получат средства за погасяване на нови или съществуващи неизплатени дългове; загубата или спада в бизнеса от нашите ключови клиенти; рискове, свързани с данъчното ни облагане като инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT) и други рискове, описвани в заявленията на Equinix до Комисията по ценните книжа и борсите (Securities and Exchange Commission). По-специално, вижте последните  и предстоящите тримесечни и годишни доклади на Equinix, подадени в Комисията по ценни книжа и фондови борси, копия от които са на разположение при поискване от Equinix. Equinix не поема никакво задължение да актуализира информацията, съдържаща се в това прессъобщение.

 

 

 

 

 

Още новини