Начало Новини Актуално 52 хиляди страници отчет на първия междинен доклад по проект на БТПП пристигна в Агенцията по заетостта

52 хиляди страници отчет на първия междинен доклад по проект на БТПП пристигна в Агенцията по заетостта

Актуално

Екипът по управление на проекта Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й предаде на Агенцията по заетостта първия междинен доклад по изпълнение на проекта. Впечатляващият обем от 24 класьора, и 20 кашона отчетни документи и доказателствени материали, общо над 52 хиляди страници, изминаха пътя до сградата на Агенцията натоварени на кола комби, на която багажникът не успя да се затвори.

52Проектът е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция  от т.н. «сив» сектор и за защита правата на заетите лица.

Жал ми е за всичката тази хартия, която ако се допускаше да се представя в сканиран вид, щеше да спести много усилия и на държавната администрация и екипа на проекта» - каза по този повод ръководителят на проекта г-жа Беата Папазова.
По изпълнението на проекта до сега са анкетирани 6337 работодатели и лица от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно – образователни услуги.

Анкетното проучване на Българската търговско-промишлена палата е най-значителното по обхват от провежданите до сега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.

 

Още новини