Начало Новини Актуално 5% отстъпка за местни данъци, платени до 2 май

5% отстъпка за местни данъци, платени до 2 май

Актуално
Местни данъки

Община Стара Загора уведомява всички данъкоплатци, че 2 май 2012 г. е крайният срок за плащане на данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци с полагащата се 5% отстъпка.

На 2 май изтича и срокът за плащане на втората вноска за патентен данък за 2012 г. Лицата, които не се възползват от възможността да заплатят в срок с полагаща се 5% отстъпка, могат да погасяват задълженията си за данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци на две равни вноски в следните срокове:

  • Първа вноска - до 02 юли 2012 г. вкл.
  • Втора вноска – до 30 октомври 2012 г. вкл.

След изтичане на сроковете за плащане се начисляват лихви. За удобство на гражданите до 2 май 2012 г. в паричния салон на ул. Митрополит Методий Кусев е въведено непрекъснато работно време на касите от 8.30 до 16.30 часа. Паричният салон намиращ се на бул. Митрополит Методий Кусев 35 е с удължено работно време до 18.00 часа, всеки работен ден. 

Банковата сметка на Община Стара Загора, по която може да се превеждат дължимите суми е:

Юробанк И Еф Джи България АД – клон Стара Загора
BIC код: BPBIBGSF

Банкова сметка – BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Код за вид плащане:
44 14 00 – Окончателен годишен (Патентен) данък
44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 - Данък върху превозните средства
44 24 00 - Такса за битови отпадъци
44 34 00 - Други данъци (Пътен данък)

Още новини