Начало Новини Актуално 42-ма са кандидатите за директори на старозагорски училища

42-ма са кандидатите за директори на старозагорски училища

Актуално

42-ма са кандидатите за директори на 16 общински училища на територията на област Стара Загора, подали документи за участие в обявения конкурс от Регионалния инспекторат по образованието. Независимо от степента на учебното заведение, някои от тях кандидатстват на 4-5 места, та където ги огрее.

Първенството се води от ОУ "Христо Ботев", село Хрищени, и Пето основно училище "Митьо Станев", Стара Загора, с по 10 мераклии, следвани от ОУ "Отец Паисий", село Калояновец - 9 души, ПМГ "Гео Милев" и ОУ "Георги Райчев" - по 7, и т.н.
Новите си ръководители очакват още ОУ "П.К.Яворов", село Гранит, община Братя Даскалови; ПГ по енергетика и електроника, Гълъбово, три казанлъшки училища - ПМГ "Никола Обрешков", ОУ "Кулата" и ОУ "Г. Кирков"; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Ветрен, община Мъглиж; ПГ по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня, и от същата община - с. Горно Сахране, ОУ "В. Левски", и с. Търничене, ОУ "Св. Паисий Хилендарски"; от Старозагорска община още - ОУ "Бойчо Русев", село Преславен; НЧ "Св. Климент Охридски", Чирпан, и ОУ "Отец Паисий", с. Зетьово, община Чирпан.
Кандидатите трябва да са български граждани, да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, да не им е налагано дисциплинарно наказание "уволнение"; да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование "бакалавър" или "магистър". Да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж. Притежаването на компютърна грамотност и владеенето на чужд език са предимство.

Конкурсът се провежда в три етапа - допускане по документи, писмен изпит-тест и интервю.
На 12 юли 2010 г. в сградата на ГПЧЕ "Ромен Ролан" е провеждането на анонимния изпит-тест. Той включва решаване на различни казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета, и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността "директор" на общинско училище.
От 13 - 16 юли 2010 г. са интервютата-събеседвания на прескочилите първия тур.

Още новини