Начало Новини Актуално 4000 души по-малко са загубили живота си по пътищата на ЕС през 2020 г., като смъртността е намаляла рекордно

4000 души по-малко са загубили живота си по пътищата на ЕС през 2020 г., като смъртността е намаляла рекордно

Актуално

Европейската комисия публикува предварителни данни за жертвите по пътищата през 2020 г. Почти 18 800 души са загинали при пътнотранспортни произшествия миналата година, което представлява безпрецедентен годишен спад от 17 % спрямо 2019 г. Това означава, че през 2020 г. жертвите по пътищата на ЕС са с 4000 по-малко в сравнение с 2019 г. По-ниските обеми на движението в резултат на пандемията от COVID-19 имаха отчетливо, макар и неизмеримо въздействие върху броя на смъртните случаи по пътищата.

Комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: С почти 4000 по-малко смъртни случая по пътищата на ЕС през 2020 г. в сравнение с 2019 г. нашите пътища остават най-безопасните в света. Въпреки това изоставаме от нашата цел за последното десетилетие и са необходими съвместни действия, за да не се върнем към нивата преди пандемията от COVID-19. В нашата стратегия за устойчива и интелигентна мобилност потвърдихме ангажимента си за прилагане на стратегията на ЕС за безопасност по пътищата и за намаляване на броя на смъртните случаи за всички видове транспорт почти до нула.

Пътищата на ЕС са най-безопасните в света

През предходното десетилетие - между 2010 г. и 2020 г., броят на смъртните случаи по пътищата е намалял с 36 %. Тези цифри са под целта за 50 % по-малко смъртни случаи, определена за същото десетилетие. Независимо от това, с 42 смъртни случая по пътищата на 1 милион жители, Европа остава континентът с най-безопасните пътища в света. За сравнение - глобалната средна стойност е над 180.

Въз основа на предварителните данни 18 държави членки са отчели най-ниския досега брой жертви по пътищата през 2020 г. Смъртните случаи в целия ЕС са намалели средно със 17 % в сравнение с 2019 г., въпреки че намалението далеч не е еднакво навсякъде: най-голямо намаление (с 20 % или повече) е постигнато в Белгия, България, Дания, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Малта и Словения. За разлика от тях пет държави членки (Естония, Ирландия, Латвия, Люксембург и Финландия) отчитат увеличение на смъртните случаи, въпреки че броят на жертвите в малките държави подлежи на значителни колебания на годишна основа.

Броят на смъртните случаи по пътищата на Европа в по-дългосрочен план е намалял с 36 % в периода 2010-2020 г., което е под целта на ЕС за намаляване на жертвите с 50 %. Само Гърция (54 %) е надхвърлила целта, следвана от Хърватия (44 %), Испания (44 %), Португалия (43 %), Италия (42 %) и Словения (42 %). Общо девет държави членки отбелязаха спад от 40 % или повече.

Въпреки че безпрецедентните събития през 2020 г. доведоха до някои промени в подреждането на държавите по броя на смъртните случаи, най-безопасни остават пътищата в Швеция (18/млн. жители), докато Румъния (85/млн. жители) отчита най-високия процент през 2020 г. Средната стойност за ЕС е 42/млн. жители.

Трудно е да се измери въздействието на пандемията

По-ниските обеми на движението в резултат на пандемията от COVID-19 имаха отчетливо, макар и неизмеримо въздействие върху броя на смъртните случаи по пътищата. Предварителните данни в САЩ обаче показват например, че смъртните случаи са се увеличили рязко през 2020 г. въпреки по-ниския обем на движението. Данните в някои държави от ЕС също свидетелстват за ръст при рисковото поведение на пътя, по-специално превишаване на ограниченията на скоростта, по време на периода на прилагане на ограничителни мерки.

Отражение на COVID-19 върху градската мобилност

Наблюдава се значително нарастване на популярността на колоезденето и в много градове по света (временно) се преразпределя пътното пространство за велосипедисти и пешеходци. Това окуражаващо развитие може да има значително положително въздействие върху качеството на въздуха и изменението на климата, но същевременно създава нови предизвикателства за пътната безопасност.

Около 70 % от смъртните случаи по пътищата в градските райони в целия ЕС са свързани с уязвими участници в пътното движение, в т.ч. пешеходци, мотоциклетисти и велосипедисти. Ето защо осигуряването на безопасност по пътищата в градовете е от ключово значение и Комисията иска да гарантира, че безопасността на движението по пътищата се взема предвид на всички етапи от планирането на градската мобилност. Пътната безопасност ще бъде важен елемент от новата инициатива за градска мобилност, която ще бъде представена от Комисията по-късно тази година. В това отношение две европейски столици - Хелзинки и Осло - постигнаха целта за нулева смъртност на пешеходци и велосипедисти през 2019 г., като в техния случай беше изтъкнато, че намаляването на скоростта е от съществено значение за постигането на напредък.

Контекст

Настоящите цифри се публикуват по повод на Конференцията на ЕС за резултатите в областта на пътната безопасност, която обединява лицата, определящи политиките, гражданското общество и специалистите в областта на пътната безопасност, за да оценят актуалното състояние на пътната безопасност в ЕС и да определят най-добрите начини за предприемане на следващите стъпки към постигане на нулева смъртност по пътищата.

Стокхолмската декларация от февруари 2020 г. проправи пътя за по-нататъшен глобален политически ангажимент към Резолюцията на Общото събрание на ООН относно пътната безопасност, с която периодът 2021-2030 г. се обявява за Второ десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата и се включва нова цел за намаляване на жертвите до 2030 г. В това отношение ЕС вече пое водещата роля и си постави нова цел за намаляване с 50 % на смъртните случаи, а за първи път - и на тежките наранявания, до 2030 г. Тези цели бяха определени през 2018 г. и 2019 г. в стратегическия план на Комисията за действие относно пътната безопасност и политическата рамка в областта на пътната безопасност за периода 2021 - 2030 г., където са очертани амбициозни планове за пътната безопасност за постигане на нулева смъртност по пътищата до 2050 г. Това включва определянето на ключови показатели за ефективност за безопасни пътища и крайпътни пространства; безопасни превозни средства; безопасно използване на пътищата, включително безопасна скорост, шофиране в трезво състояние, предотвратяване на шофиране, когато водачът е разсеян, използване на предпазни колани и предпазни средства и бързи и ефективни грижи след пътнотранспортни произшествия.

За повече информация

Статистически данни за пътната безопасност за 2020 г. - какво означават цифрите?

Работа на Комисията в областта на пътната безопасност и статистика за пътната безопасност в ЕС и анализ

Смъртни случаи по пътищата на един милион жители - предварителни данни за 2020 г.

 

 

2010 г.

2019 г.

2020 г.

% изменение 2019 г. — 2020 г.

% изменение 2010 г. — 2020 г.

EС-27

67

51

42

-17 %

-36 %

Белгия

78

56

44

-22 %

-40 %

България

105

90

67

-26 %

-40 %

Чехия

77

58

48

-16 %

-35 %

Дания

46

34

27

-22 %

-39 %

Германия

45

37

33

-11 %

-25 %

Естония

59

39

45

15 %

-24 %

Ирландия

47

29

30

6 %

-30 %

Гърция

113

64

54

-16 %

-54 %

Испания

53

37

29

-21 %

-44 %

Франция

64

50

39

-21 %

-36 %

Хърватия

99

73

58

-20 %

-44 %

Италия

70

53

40

-25 %

-42 %

Кипър

73

59

54

-8 %

-20 %

Латвия

103

69

74

7 %

-35 %

Литва

95

67

63

-6 %

-41 %

Люксембург

64

36

42

18 %

-19 %

Унгария

74

62

46

-25 %

-39 %

Малта

31

32

21

-31 %

-15 %

Нидерландия

32

34

31

-8 %

1 %

Австрия

66

47

38

-19 %

-39 %

Полша

103

77

65

-15 %

-37 %

Португалия

80

63

52

-18 %

-43 %

Румъния

117

96

85

-12 %

-31 %

Словения

67

49

38

-22 %

-42 %

Словакия

69

50

45

-9 %

-33 %

Финландия

51

38

40

4 %

-19 %

Швеция

28

22

18

-14 %

-29 %

 

 

 

 

 

 

Швейцария

42

22

26

21 %

-31 %

Норвегия

43

20

18

-11 %

-54 %

Исландия

25

17

22

33 %

0 %

През 2020 г. в Лихтенщайн имаше един смъртен случай и нито един през 2010 г. и 2019 г.


На 15 април Транспортната общност публикува подобни данни за смъртните случаи през 2020 г. за регионалните участници от Западните Балкани (https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-Statistics-2020.pdf).


Стойностите за 2020 г. се основават на предварителни данни за някои държави и могат да бъдат предмет на незначителни промени, когато окончателните данни бъдат публикувани през есента на 2021 г. Процентното изменение в таблицата се основава на абсолютния брой на смъртните случаи, а не на процента на един милион жители.

 

Още новини