Начало Новини Актуално 40% от фирмите в Старозагорско подават годишните си декларации по интернет. Срокът изтича на 31 март

40% от фирмите в Старозагорско подават годишните си декларации по интернет. Срокът изтича на 31 март

Актуално

4642 са подадените декларации за облагане с корпоративен данък в Офиса на НАП в Стара Загора към 23 март.  Над 40 % от фирмите са предпочели да изпратят годишните си декларации по интернет и са се възползвали от процента отстъпка. 2893 са приетите декларации на място в офисите в Стара Загора и Казанлък. В централният бюджет до момента от данък печалба са постъпили 2 891 107 лв.

Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2009 г. се подава заедно с годишния отчет за дейността до 31 март 2010 г., съобщиха от пресцентъра на Офиса на НАП в Стара Загора. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв. Напомняме на всички юридически лица, които не са упражнявали дейност през 2009г., че по закон също са задължени да подадат годишна декларация (обр.1010а).
Глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв.

Декларациите се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет, подписани с електронен подпис.
Списъкът на кодовете за видове плащане, номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по интернет може да бъде получена от рубриката "Плащане" на сайта на НАП - www.nap.bg или на телефона на информационния център: 0 700 18 700.

Още новини