Начало Новини Актуално 37 млн. лева са осигурени по схемите за специфично подпомагане на млечното животновъдство

37 млн. лева са осигурени по схемите за специфично подпомагане на млечното животновъдство

Актуално
Кози

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов определи нивата за 2011 г. по схемите за специфично подпомагане в млечното животновъдство по чл. 68 от Регламент 73/2009 г., съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. 

До края на 2011 г. ще бъдат финансово подпомогнати:

1. Фермите в икономически уязвими райони, в които се отглеждат от 10 до 49 крави – с по 225 лв. на крава (200 лв. на крава през 2010 г.);

2. Фермите в необлагодетелствани райони, в които се отглеждат над 10 крави – с по 247 лв. на крава (240 лв. на крава през 2010 г.);

3. Фермите в нитратно уязвими зони, в които се отглеждат над 49 млечни крави – с по 205 лв. на крава (180 лв. на крава през 2010 г.);

4. Ферми в икономически уязвими общини в южна България, в които се отглеждат от 10 до 49 овце и кози – с по 40 лв. на овца/коза. Схемата е нова и се прилага за първа година;

5. Ферми в необлагодетелствани райони, в които се отглеждат от 10 до 49 овце и кози – с по 35 лв. на овца/коза. Схемата се прилага за първи път през тази година.

Общият финансов ресурс по схемите за специфично подпомагане на млечното животновъдство е 37 млн. лева за 2011 година, при 21 млн. лева за 2010 г. По схемите ще бъдат финансово подпомогнати общо 153 268 млечни крави (при 99 170 броя крави за 2010 г.) и над 40 000 овце и кози.

От 12 декември 2011 г. до настоящия момент, вече са изплатени над 51 млн. лева национални доплащания за говеда, месодайни крави, биволи, овце и кози. В началото на 2012 г. ще се изплати и втория транш за говеда (необвързани с производството схема) и по схемата за клане на говеда на обща стойност от 18 млн. лева.

Още новини