Начало Новини Актуално 35 проекта са включени в Плана за действие по JASPERS за 2011 г.

35 проекта са включени в Плана за действие по JASPERS за 2011 г.

Актуално
JASPERS

35 проекта са включени в Плана за действие по JASPERS за 2011 г. Днес правителството одобри документа, който може да бъде допълван при необходимост. 14 от проектите са в сектор Околна среда, 8 са в Транспорт, 3 – в Градска инфраструктура и 10 хоризонтални мерки, съобщиха от Правителствената пресслужба. JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи проекти, за които се предвижда финансиране от структурните и от Кохезионния фондове на Европейския съюз.

 Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се изразява в предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и идентифициране на нерешени проблеми. Тя включва преглед на всички необходими проучвания и техническа документация съгласно изискванията на българското и европейското законодателство.

От тази година JASPERS ще подпомага изпълнението на проектите. Предвидени са мерки в подкрепа на изграждане на капацитет. Същевременно ще бъде предоставена институционална подкрепа на структурите за провеждане на реформата в областта на транспорта и водния сектор.

Още новини