Начало Новини Актуално 31 проекта получават над 8 млн. евро по втора покана на трансграничната програма INTERREG - ИПП България - Сърбия 2014-2

31 проекта получават над 8 млн. евро по втора покана на трансграничната програма INTERREG - ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Актуално

INTERREG - ИПП България - Сърбия31 проекта ще получат общо над 8 млн. евро по втората покана на трансграничната програма INTERREG - ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. Средствата са за инициативи за създаване на устойчив туризъм, подпомагане на младежите и грижи за околната среда.  

Днес в сградата на МРРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и министърът за европейска интеграция на Република Сърбия Ядранка Йоксимович връчиха 20 от договорите на бенефициентите на субсидията.

„Програмата е от особена важност за хората в пограничния регион между България и Сърбия, защото допринася за подобряване условията на живот там“, каза по време на церемонията министър Аврамова. Тя подчерта, че със средствата ще се постигне по-балансирано развитие на региона.

„Програмата за трансгранично сътрудничество с България е една от най-ползотворните и успешни, по които Сърбия работи“, коментира министърът за европейска интеграция на Република Сърбия Ядранка Йоксимович. 

По думите ѝ днешното събитие потвърждава подкрепата, която България оказва на сръбската страна по пътя ѝ към Европейския съюз. Сръбският министър изрази надежда програмата в следващия програмен период да е още по-успешна и в полза на региона, който е най-слабо развит и в двете държави.

„Всичко извършено до момента ни осигурява възможността да насочим усилията си и да се фокусираме върху програмирането на новия програмен период“, каза по време на събитието заместник–министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Целта е за следващия период да се осигури стратегически подход, базиран на специфичните нужди на трансграничния регион, който да увеличи ефективността от кохезионната политика и да съответства на секторните политики на двете страни, стана ясно от думите на Николова.

По Втората покана на Програмата, с бюджет от над 12 млн. евро, през миналата година бяха получени 235 проектни предложения. 31 проекта бяха одобрени за сключване на договори за субсидия на обща стойност от над 8 млн. евро. От тях, 14, на стойност 3,5 млн. евро, ще се финансират по приоритетна ос „Устойчив туризъм“, 8   за над 1 млн. евро, ще подпомагат младежите в трансграничния регион, а 9 проекта, за над 3,5 млн.евро, са за мерки, свързани с управление на риска и опазване на околната среда. 9 от одобрените за финансиране проекти са с инвестиционен компонент и 22 проекта от типа “меки мерки“.

Към днешна дата са подписани 20 договора за субсидия, като в следващите дни се очаква да бъдат подписани и да стартира изпълнението и на останалите 11 договора.

В рамките на Първата покана бяха сключени 39 договора на стойност 18,5 млн. евро, като към настоящия момент 33 от тях са приключили успешно своето изпълнение, а останалите 6 ще завършат до края на годината.

Програма INTERREG - ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. е с общ бюджет 34,1 млн. евро.

Преди официалната церемония за връчването на договорите министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и министърът за европейска интеграция на Република Сърбия Ядранка Йоксимович проведоха двустранна среща, на която обсъдиха ползотворното сътрудничество между двете страни в контекста на регионалната политика.

IMG 7201

Още новини