Начало Новини Актуално 30% от анкетираните бременни жени в Стара Загора са активни пушачи

30% от анкетираните бременни жени в Стара Загора са активни пушачи

Актуално
Стара Загора

Жените в прицела на тютюневия маркетинг е мотото определено от Световната здравна организация.
Статистическите данни показват, че около 20 % от пушачите в световен мащаб са жени. Особено тревожно е нарастването на разпространението на потреблението на тютюневи продукти от момичетата.

Според данни на Световната здравна организация рекламата на тютюневи продукти  все повече се ориентира към тях.
Делът на жените в България, които пушат също нараства – от 16,7% през 1986 година, на 23,8% през 1996 година, достига 29,8% през 2001 година и скача на 38,1% през 2007 година. Резултатите от „Глобално проучване на тютюнопушенето при младите хора в България”, проведено през 2002 и 2008 година сред 13 – 15 годишни ученици показват, че през 2008 година процентът на запалилите първата си цигара момичета под 10 годишна възраст е 16,3% за разлика от 2002 година, когато е бил 14,2%, съобщиха от РИОКОЗ - Стара Загора. Склонните да пропушат момичета – непушачки през 2008 година са 36,4% за разлика от 2002 година, когато са били  34,3%. Рамковата конвенция за контрол на тютюна алармира за нарастването на тютюнопушенето и другите форми на тютюнево потребление от жени и млади момичета по целия свят.
Във връзка с отбелязването на 18 ноември – Международен ден без тютюнев дим РИОКОЗ Стара Загора проведе проучване за разпространението на тютюнопушенето сред бременни жени, което е изключително важно и е основа за бъдещи дейности по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето.
Предоставяме Ви данните от анализа:

Анализ на проведеното анкетно проучване на тема „Разпространение на тютюнопушенето сред бременни жени”
октомври – ноември 2010 г.
През месец октомври – ноември РИОКОЗ Стара Загора проведе анкетно проучване на тема „Тютюнопушене и бременност”. Целта на анкетното проучване е да се установи разпространението на тютюнопушенето сред бременни, както и предприемане на съответните мерки с цел повлияване нивото на негативните тенденции.
Анкетното проучване бе проведено в гр. Стара Загора в акушеро-гинекологични комплекси, специализирани АГ кабинети, както и в консултативен кабинет в РИОКОЗ.
Анкетирани бяха 87 бременни, като във възрастовата група 18-25 г. са 25,7%. Във възрастта 26-30 г. са 40%, а във възрастовата група 31-40 г. са 34,3%. От анкетираните 30% са активни пушачи, а съответно 70% - непушачи.
От активно пушещите 38% пушат от 5 до 10 г., а от 1 до 10 цигари пушат 66,7%.
По отношение честотата на пушене - ежедневно пушат 65%, а не всеки ден пушат 35%  от анкетираните бременни. На въпроса, касаещ причините за тютюнопушене 35% са отговорили, че го правят за удоволствие, 25% пушат по навик и 10% го правят поради стрес.
От тютюнопушачите 77,3% са правили опит за отказ. Анкетираните отговарят, че биха отказали цигарите поради здравословни проблеми – 40,8%, а 33,8% биха го направили заради децата и само 3,7% по финансови причини.
За да откажат цигарите 13,7% се нуждаят от консултативна помощ, а 4,6% се нуждаят от медицинска помощ. 59% анкетираните отговарят, че нямат нужда от помощ. При 53,1% от анкетираните бременни има член от семейството, който е активен пушач.
По отношение на законовите мерки и пълната забрана на тютюнопушенето интересен факт е, че 57% от бременните са за пълната забрана, а 43% са против пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места.
От анкетираните 4,5% биха дали последните си пари за цигари, а 94% за храна. На въпроса запознати ли са с вредното въздействие върху бременноста 90,6% са отговорили с да, а само 9,4% не са запознати.
Ролята на семейството е изключително важна, като 71% от анкетираните смятат, че родителския пример е определящ, а 29% са на противоположно мнение.
РИОКОЗ Стара Загора провежда проучването, което е подчинено на мотото на Световната здравна организация „Жените в прицела на тютюневия маркетинг”. Анализът ни дава информация не само по отношение на разпространение на тютюнопушенето сред бременни жени, но и акцентите в дейността, касаеща профилактиката на тютюнопушенето, като рисков фактор за развитието на редица хронични неинфекциозни болести.

Още новини