Начало Новини Актуално 26 присъди в Стара Загора за незаконен добив на дървесина

26 присъди в Стара Загора за незаконен добив на дървесина

Актуално
дърводобив

За незаконен добив на дървесина са издадени 26 присъди по приключили от началото на годината досега преписки, съобщиха от Регионалната дирекция по горите (РДГ) в Стара Загора. В резултат от дейността по опазването и контрола в горите са съставени 488 акта за установяване на административни нарушения, от които 424 за незаконен добив, транспортиране и съхранение на дървесина, 24 бр. за нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), 23 за нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите.

Издадени са 364 наказателни постановления.
Това стана известно по време на проведеното в Стара Загора заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, и Съвета по лова в област Стара Загора, на което бяха обсъдени резултатите от дейността и състоянието на опазването на горите, дивеча и рибата, както и изпълнението на противопожарните мероприятия през пожароопасния сезон.
Като превантивна мярка за ограничаване на нарушенията в горския фонд подробно беше разгледан въпросът със снабдяването на местното население с дърва за огрев. Те се предоставят чрез самостоятелен добив по такса на корен или доставка до домовете по себестойност по списъци на нуждаещите се от кметствата. В област Стара Загора са предоставени дърва на местното население в размер на 56 000 пр. куб. м, като към момента са закупени 36 000 пр. куб. м. Освен по тези два начина, желаещите могат да закупят дърва за горене и от шестте ДГС и ДЛС по пазарни цени.  

Информация: вестник Новината

Още новини