Начало Новини Актуално 26 държавни служители от Старозагорско дължат 206 000 лв. на хазната

26 държавни служители от Старозагорско дължат 206 000 лв. на хазната

Актуално
Длъжници от Стара Загора

Публичните изпълнители от НАП поканиха 58 държавни служители от Област Стара Загора да платят старите си задължения към бюджета. Най-големите суми са натрупани от данъчни и осигурителни задължения, а най-голям е броят на неплатените глоби към КАТ.

32 от некоректните лица вече са внесли над 12 хил.лева от „забравените” глоби. Очакваме останалите 26 държавни служители да внесат в хазната над 206 хил. лева от просрочени дългове към различни институции: митници, съдилища, РИОКОЗ, КАТ, в това число и задължения за данъци и осигуровки., съобщиха от пресцентъра на Офиса на НАП - Стара Загора.
Публичните изпълнители са се свързали с повечето държавни служители по телефона, за да им напомнят и ги поканят да погасят задълженията си в удобен за тях вариант. Въпреки това някои от некоректните към фиска лица не се отзоваха на поканите и към тях стартира процедура по принудително събиране на задълженията. Вече са направени два запора на месечно трудово възнаграждение, възможно е да бъдат наложени запори на банкови сметки и леки автомобили на некоректните лица. От държавните служители в Област Стара Загора не фигурират некоректни такива от структурите на Областна администрация, Общини, НОИ, НАП и МВР.
Припомняме, че от началото на 2010г.  Националната агенция за приходите е отговорна и за събирането на неплатените в срок глоби (функция на бившата Агенцията за държавни вземания, която се присъедини към НАП). С тази промяна всяко физическо лице, което желае да получи удостоверение за платени данъци и осигуровки, задължително се проверява и за задължения към други държавни институции. Важно е да се знае, че санкциите наложени на гражданите се плащат доброволно в установените от закона срокове пред съответния държавен или общински орган. В Агенцията за приходите постъпва информация за неплатените в срок глоби от засегнатите държавни институции, а плащането им става по сметка посочена от публичния изпълнител предприел действия по събирането на задълженията.

Още новини