Начало Новини Актуално 25 милиона лева в подкрепа на предприемачеството чрез микрокредитиране

25 милиона лева в подкрепа на предприемачеството чрез микрокредитиране

Актуално

Фондът на фондоветеФондът на фондовете подписа споразумения с Първа инвестиционна банка, Микрофонд и СиС Кредит за предоставяне на микрокредити на стартиращи и социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., които имат желание да стартират собствен бизнес. Кредитите се отпускат с финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Около 850 предприятия ще могат да се възползват от предоставения ресурс в размер на повече от 25 млн. лв. Размерът на микрокредитите е от 5 000 до 48 895 лв. Кредитите са със срок на погасяване до 10 години с до 2 години гратисен период за погасяване на главницата по кредита. Средствата, които се предоставят от Фонда на фондовете, са с нулева лихва, а финансовите посредници прилагат пазарна лихва. По този начин крайните получатели на финансирането теглят кредит със значително по-ниска лихва от пазарната.

„Това е една сериозна подкрепа за бизнес начинанията на стартиращите и социалните предприятия, както и в подкрепа на цялостната политика на държавата по отношение на пазара на труда. Целта на инструмента е да подобрим достъпа до финансиране на малките предприятия и на лицата от уязвимите групи“, коментира изпълнителният директор на Фонда на фондовете Александър Георгиев.

Той уточни, че по първия транш на финансовия инструмент са отпуснати близо 100 кредита на стойност над 1,5 млн. лв. Сред кредитираните микропредприятия са център за обучение на деца по ментална аритметика, социално предприятие с обществена пералня, в която работят хора с увреждания, кабинети по дентална медицина, малки ресторантчета в туристически райони.

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова подчерта, че темата за предприемачеството винаги е била в полезрението на Министерството на труда и социалната политика. Тя припомни, че въпреки рекордно ниската безработица, все още съществува проблем с липсата на кадри с необходимите знания и умения. В същото време в малките населени места няма реален голям бизнес, който да поеме част от работната сила тях. „Вярваме, че възможностите за микрокредитиране на предприемчиви хора, които в рамките на собственото си населено място могат да направят малка семейна фирма, е добър начин за създаване на заетост и подкрепа на иновативни мислещи хора, които искат да развиват свой бизнес“, коментира тя.

Русинова уточни, че за първи път на социалните предприятия се дава възможност да кандидатстват за кредит чрез този финансов инструмент. До момента са създадени малко над 250 социални предприятия с грантово финансиране. Според нея с кредит от Фонда на фондовете те могат да подкрепят и разширят дейността си.

Първа инвестиционна банка ще отпусне кредити в размер на 19,3 млн. лв., Микрофонд - 3,23 млн. лв., СиС Кредит - 2,84 млн. лв. Изпълнителният директор на ПИБ Севдалина Василева коментира, че целта на банката е с тези средства да успее да достигне до максимално широк брой клиенти, на които да помогне за стартирането и развиването на собствен бизнес. „Проучванията показват, че помощта за един малък предприемач достига до още трима души. По този начин се изгражда една мрежа, която подпомага и стимулира развитието на икономиката“, допълни Василева.

Изпълнителният директор на Микрофонд АД Георги Бресковски уточни, че намеренията на финансовия посредник са по новото споразумение да финансират приоритетно проекти за закупуване на активи. До момента от Микрофонд са отпуснати около 70 кредита на обща стойност около 1 млн. лв. Клиентите на Микрофонд са създали около 85 нови работни места. Изпълнителният директор на СиС Кредит заяви, че условията за обезпеченост на кредитите ще бъдат още по-облекчени, като ще се изисква минимално собствено участие на кредитополучателите. Много по-гъвкава ще бъде и схемата за усвояване и погасяване на кредита. Йончев уточни, че за първия транш са сключени около 40 договора на стойност около 500 000 лв.

Още новини