Начало Новини Коментари 24 браншови организации от сектор земеделие и преработка се обявиха срещу харченето като за последно

24 браншови организации от сектор земеделие и преработка се обявиха срещу харченето като за последно

Коментари

Голяма част от браншовите организации от сектор земеделие и преработка излизат с обща позиция към Министерство на земеделието относно подготвяната от Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г., 16-а нотификация на Програмата.

След проведеното 20-о заседание на Комитета по наблюдение на 4 април 2023 г. стана ясно, че УО планира да разпредели хаотично последните средства по ПРСР 2014-2020 г. към държавни структури.

Според представителите на 24-те браншови организации от сектора, така предложеното от МЗм изменение на ПРСР е неоснователно, няма потенциал и достатъчно време за реализацията му. В края на програмата проектите са рискови за реализация поради сложните процедури по ЗОП, липсата на финансова обезпеченост, пилотен характер, липсата на опит, нормативна уредба и други.

В същото време стотици проекти по подмерки 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства и 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти остават без възможност за финансиране поради липса на бюджет. Във връзка с това, браншовите организации настояват да бъде подсигурен ресурс за увеличаване на бюджетите по подмерки 4.1 и 4.2 от проведените през 2021 г. приеми за земеделски стопани и преработватели.

В приема по подмярка 4.1. от 2021 г. са подадени 1868 проекта, от които 888 са одобрени, а за други 802 проекта на стойност близо 188 млн. лв. няма наличен бюджет за финансиране. Наличният бюджет по процедурата е недостатъчен за обезпечаване дори на проекти с 45 точки.

В приема по подмярка 4.2. от 2021 г. има подадени 523 проекта със заявен интерес за над 1.1 млрд. лева инвестиции, при осигурен ресурс от малко над 400 млн. лева.

Нефинансирането на тези проекти ще доведе до нови финансови затруднения, в допълнение към настоящите конюнктурни проблеми, които има в земеделския сектор.

Браншовите организации категорично се обявяват против пренасочването на средства от ПРСР 2014-2020 към държавни структури и отваряне на приеми през 2023 година по подмерки 5.1 и 4.3. за закупуване на лабораторно оборудване, дронове и неясни инвестиции в Напоителни системи ЕАД.

В малкото оставащо време до края на ПРСР 2014-2020 МЗм следва да подходи изключително отговорно, реалистично и да приеме най-разумните и целесъобразни решения, които да предотвратяват безвъзвратното отчисление на средства от ПРСР чрез следващ декъмитмънт или в края на Програмата, заявиха браншовите организации, допълвайки, че от това решение зависи възможността да се избегне риска от следващ декъмитмънт на ПРСР 2014-2020 или такъв в края на Програмата (в края на 2025 година).

Подчертаваме, че повече от всякога изискваме решения в подкрепа на земеделските производители и преработвателите, чиито инвестиции и устойчивост стоят в основата на живота, икономиката и развитието на селските райони, допълват те.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Документи за сваляне

Още новини