Начало Новини 23 нови изследователски проекта, свързани с пандемията, ще получат финансиране от ЕС в размер на 128 милиона евро

23 нови изследователски проекта, свързани с пандемията, ще получат финансиране от ЕС в размер на 128 милиона евро

EKКомисията ще подкрепи 23 нови изследователски проекта с 128 милиона евро в отговор на продължаващата пандемия, причинена от коронавируса. Финансирането по Хоризонт 2020 - програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, е част от ангажимента на Комисията в размер на 1,4 милиарда евро за финансиране на инициативата Глобални действия срещу коронавируса, стартирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен през май 2020 г.

В 23-те проекта от списъка за финансиране участват 347 научноизследователски екипа от 40 държави, в това число 34 участници от 16 държави извън ЕС. Финансирането ще даде възможност на изследователите да намерят решение за справяне с пандемията и последиците от нея чрез укрепване на промишления капацитет за производство и прилагане на леснодостъпни решения, разработване на медицински технологии и цифрови инструменти.

Финансира се също подобряване на разбирането за поведенческите и социално-икономическите въздействия на пандемията и използването на данни за големи групи от пациенти (кохорти) в цяла Европа. Тези научноизследователски действия допълват предишните усилия за разработване на диагностика, лечение и ваксини.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: Извънредното финансиране по линия на Хоризонт 2020 ще даде възможност на изследователите бързо да разработят решения заедно с пациентите, здравните работници, болниците, местните общности и предприятията, предназначени за тях.

Резултатите ще им помогнат да се справят по-добре и да се преборят със заразяването с коронавирус. Окуражаващо е, че научноизследователската общност се мобилизира толкова бързо и енергично.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Активният отзив по тази покана показва разнообразието от нови идеи за справяне с коронавируса, включително нови цифрови решения в областта на здравеопазването. Цифровите решения и технологии ни позволиха да останем свързани и да общуваме през периода на ограничителните мерки. Те също така ще бъдат важен елемент от дългосрочната реакция спрямо този вирус и ще повишат нашата устойчивост.

Понастоящем Комисията договаря споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с избраните бенефициери. Новите проекти обхващат следното:

  • Преориентиране на производствата с цел бързо производство на жизненоважни медицински материали и оборудване, необходими за изпитване, лечение и превенция - например използване на леене под налягане и печатане с наслояване (3D печатане), адаптивни методи за производството и за веригата на доставките, както и преориентиране на производствата като мрежа за обслужване за бърза реакция.
  • Разработване на медицински технологии и цифрови инструменти за подобряване на откриването, наблюдението и грижите за пациентите - например чрез разработването на нови устройства за по-бързо, по-евтино и по-лесно диагностициране (включително дистанционно), както и нови технологии за защита на здравните работници.
  • Анализиране на поведенческите и социално-икономическите въздействия на реакциите на правителствата и системите на общественото здравеопазване, например по отношение на психичното здраве, включително аспектите, свързани с пола, по отношение на рисковите фактори и социално-икономическата тежест, за да се разработят приобщаващи насоки за създателите на политики и здравните органи и да се повиши готовността за бъдещи подобни явления.
  • Използване на данни за големи групи от пациенти (кохорти) чрез свързване на съществуващите кохорти в ЕС и извън него, с цел да се оцени излагането им на определени рискови фактори, за да се разберат по-добре евентуалните причини за болестта и да се подобри способността за реагиране на вируса и на бъдещи заплахи за общественото здраве.
  • Засилване на сътрудничеството между съществуващите кохорти в ЕС и в международен план чрез създаване на връзки между изследователските институти, които събират данни за грижите за пациентите, за да се даде възможност за проучвания на характеристиките на пациента, рисковите фактори, безопасността и ефективността на лечението и потенциалните стратегии срещу коронавируса.
Контекст

Втората извънредна покана за изразяване на интерес, отправена от Комисията на 19 май 2020 г., предостави на изследователите почти 4 седмици да подготвят съвместни научноизследователски проекти. Научноизследователската общност се мобилизира бързо. Предложенията за научни изследвания бяха разгледани от независими експерти по ускорената процедура, което даде възможност на Комисията да изготви списък на проекти с безспорно научно качество и голямо потенциално въздействие. Въпреки че финансирането зависи от окончателното решение на Комисията и подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по Хоризонт 2020, научноизследователските екипи вече могат да започнат работа.

Много от 23-те включени в списъка проекти имат международно измерение извън ЕС и асоциираните държави, като в тях участват 34 организации от 16 държави извън ЕС, включително държави, асоциирани към програмата Хоризонт 2020 (Босна и Херцеговина, Израел, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция), и трети държави (Аржентина, Австралия, Бразилия, Колумбия, Конго, Габон, Индия, Корея, Южна Африка и Съединените щати).

Тази нова специална покана за представяне на предложения в рамките на Хоризонт 2020 допълва предходните действия за подпомагане на 18 проекта с финансиране в размер на 48,2 милиона евро за разработване на диагностика, лечение, ваксини и готовност за справяне с епидемии, както и 117 милиона евро за подпомагане на 8 проекта за диагностика и лечение чрез Инициативата за иновативни лекарства и мерки за подпомагане на новаторски идеи по линия на Европейския съвет по иновациите. С нея се изпълнява действие 3 от Плана за действие ЕНП срещу коронавируса - работен документ, изготвен в резултат от диалога между Комисията и националните институции.

За повече информация

Още новини