Начало Новини Актуално 2011 г. идва с нови промени в законите на България

2011 г. идва с нови промени в законите на България

Актуално
закони 2011

От първия ден на 2011 година влизат в сила промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда нов пенсионен модел. Отпада точковата система за пенсиониране. Така право на пенсия за осигурителен стаж и възраст жените ще придобиват при навършване на 60 години и при 34 години стаж, а мъжете - при навършени 63 години и 37 години стаж.

Увеличаването на стажа за работещите при трета категория труд ще започне от 2012 г. с по четири месеца на всяка година до достигане на 37 години стаж - за жените, и 40 години стаж - за мъжете.
От 1 януари 2011 г. право на пенсия придобиват всички, навършили 65 години и при най-малко 15 години действителен трудов стаж. Тази възраст се увеличава от 2021 г. с по 6 месеца на година до достигането на 67 години.

Застрахователите трябва вече да плащат данък върху премиите си.
Новият данък ще е два процента и ще се налага върху премии по облагаеми договори от общото застраховане. Изключения правят презастраховането и ретроцесията, животозастраховането и договорите за застраховки на товари по време на международен превоз, когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на страната, пише vesti.bg.
Няма да се облагат и договорите за застраховки на летателни апарати и плавателни съдове, както и премиите за гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на такива транспортни средства.

От днес ще може да бъде възстановена разликата в цената между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя. Това става с влизащия в сила Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили.
Разпоредбата важи за употребяваните моторни превозни средства с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата по система DIN. За да бъде възстановена сумата трябва да бъде подадено писмено искане до компетентната митница, където е внесен акцизът.

От първия ден на 2011 година с двоен акциз ще се облагат цигарите, които са по-дълги от 8 см без филтъра - за всяка цигара, която без филтъра и мундщука е по-дълга от 8 см, но е с дължина по-малко от 11 см, ще се дължи акциз като за две цигари.
Досега цигарите се брояха като две, ако без филтър и мундщук са по-дълги от 9 см и не повече от 18 см.

От 1 януари 2011 г. влизат в сила и промени в Закона за здравето. Според тях Регионална здравна инспекция ще осъществява държавната здравна политика за всяка област. Досега това беше задължение на регионалния център по здравеопазване и на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, чиито функции се обединяват в новата структура.

Още новини