Начало Новини Актуално 2010 г. - добра за аграрния сектор в България

2010 г. - добра за аграрния сектор в България

Актуално
аграрен бизнес земеделие

Аграрният сектор е единственият в българската икономика, при който се отчита ръст на годишна база през всяко от първите три тримесечия на 2010 г., за разлика от индустрията и услугите. Агросекторът отчита увеличения от 7% на годишна база през първото тримесечие на 2010 г., 5,5% през второто и 3% през третото тримесечие, според сезонно претеглени данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2010 г. добивите от зърнени култури достигнаха 8,63 млн. тона, което е ръст със 17% спрямо 2009 г. В допълнение, цените на продукцията бяха средно с 56% по-високи и стойността на зърнената реколта се увеличи с 82% на годишна база до 3,96 млрд. лева.
Предвид успешната реколта през 2010 г. е възможно големите арендатори да отчетат и по 10 млн. лв. печалба, след като за 2009 г. ЕТ „Светослав Илчовски“ от град Червен бряг реализира 7,4 млн. лева печалба, а ЕТ „Агроелит Божидар Митов“ отчете 7,8 млн. лв. печалба, пише вестник Класа.
Сумата е значителна на фона на печалбата на дружества като „Софарма“ АД (39 млн. лв. за 12-те месеца до 30 септември 2010 г.), „Неохим“ АД (9 млн. лв. загуба за 12-те месеца до 30 септември 2010 г.) и други.
Печалба до 100 лв. на декар реализират арендаторите, като 50 лева е средната печалба на декар, заяви и Радослав Манолов, изпълнителен директор на „Адванс Терафонд АДСИЦ“.

Анализ от края на септември показа, че царевицата е най-рентабилната култура у нас през 2010 г. с печалба на декар от 126 лв. От края на септември обаче цената на слънчогледа се повиши с близо 50% и по текущи цени печалбата от него е над 150 лв. на декар. Слънчогледът е втората по важност земеделска култура за арендаторите, като продукцията през 2010 г. се оценява на 1,27 млрд. лв. по текущи цени спрямо 1,4 млрд. лв. оценка на продукцията от пшеница по текущи цени. Разбира се, голяма част от продукцията е продадена и съответно изнесена от страната при по-ниските цени от лятото на 2009 г.

Годината не бе лишена от драматизъм, след като летни дъждове влошиха качеството на пшеницата, рапицата и ечемика, а като допълнителен ефект забавиха и прибирането на реколтата. Този негатив обаче се обърна в позитив за арендаторите, след като това забавяне даде възможност да се изчака ръстът в цените на пшеницата, резултат от сушата и пожарите в Русия. Русия наложи забрана на износа си, а Украйна значително затрудни износа на пшеница. В резултат на това цената на пшеницата на световните пазари поскъпна и българските производители ожънаха точно за този ръст. Въпреки че качеството на българската пшеница тази година е влошено, добивите са по-големи, а цените с 50% по-високи.

Резултатите от добрата реколта през годината са няколко. На първо място, рентата за следващата стопанска (2010-2011 г. ) година е със 17% по-висока до 24 лева на декар при „Адванс Терафонд АДСИЦ“, който е най-големият частен собственик на земя у нас с 333 хил. дка, или 1% от поземления фонд. С 18% до 23,6 лв. за декар се увеличават рентите за земите на друг голям фонд - „Агро финанс АДСИЦ“.
На второ място, добрата реколта увеличи инвестициите в земеделска земя и повиши цената й, след като първо спадът бе преустановен, цената се повиши от под 300 лв. за декар до 325 лв. за декар в края на 2010 г.
По данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) именно арендаторите са били едни от най-големите купувачи на земеделска земя през годината, като общо са изтъргувани около 1,1 млн. декара.
На трето място, печалбите са използвани от арендаторите за покупка на техника и дълготрайни материални активи, като този процес продължава. Стана ясно и че конкуренцията между арендаторите е жестока и води до мощно окрупняване, като получателите на субсидии за над 1 млн. лв. се увеличават над 5 пъти за година до 63 през 2009 г.
За 2009-2010 г. субсидията на площ беше 23,78 лв. (европейска субсидия - 16,23 лв./дка и национално доплащане - 7,55 лв./дка). За 2008-2009 г. субсидията беше 22,09 лв.( европейска субсидия - 12,79 лв./дка и национално доплащане - 9,30 лв./дка). За 2007-2008 г. общата сума беше 14,53 лв., от които 10,39 лв. европейски пари и 4,14 лв. национално доплащане, като това беше първата година с евросубсидии на площ.

За стопанската 2010-2011 г. евросубсидията ще е 24 лв./дка. С очаквани 8 лв./дка национални доплащания стават 32 лв./дка. Субсидията се взема от арендаторите.
По данни на Investor.bg арендаторите все повече изместват кооперациите, тъй като са по-ефективни и предоставят по-добри условия на собствениците на земеделска земя.
По данни на БАСЗЗ около 8 млн. декара (или 1/4 от обработваемата земя) се обработват неправомерно, като това включва и обработвани земи от държавния поземлен фонд. Тоест върху тези 8 млн. декара арендаторите не плащат рента, но получават субсидии, което увеличава печалбите им допълнително. През годината секторът бе скандализиран, след като парламентът прие на първо четене правото на арендатора на пръв купувач. Впоследствие обаче това предложение отпадна, като инициатори за него се сочеха големите зърнопроизводители.
Очакванията са Русия да се завърне на зърнения пазар като износител едва след 2013 г., което е предпоставка за по-високи цени на зърнените храни в Черноморския басейн в следващите години и добри печалби за арендаторите. С печалбите арендаторите ще могат да натрупат техника, както и да закупят голяма част от земеделската земя, която обработват.

 

Още новини