Начало Новини Актуално 20 МСП ще получат безплатно обследване за енергийна ефективност в рамките на проект EE4SMEs

20 МСП ще получат безплатно обследване за енергийна ефективност в рамките на проект EE4SMEs

Актуално

В рамките на проект EE4SMEs по програма LIFE Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще извърши безплатни обследвания за енергийна ефективност на 20 малки и средни предприятия. Обследванията ще бъдат проведени по стандарт EN 16247-1 от сертифицирани енергийни консултанти, които ще изготвят енергийни доклади с мерки и препоръки.

Основната цел на проекта е да се подпомогнат малките и средни предприятия от секторите туризъм, хранително-вкусова промишленост, металообработка и метални изделия да повишат енергийната си ефективност.

Обследванията ще бъдат проведени на база предоставена информация от фирмите, като при необходимост, консултантите ще проведат онлайн интервюта с одитираните фирми за представяне на по-подробна информация за описание на сградите и производството на услугите, процесите и съоръженията.

Фирмите ще бъдат селектирани по реда на постъпване на кандидатурите и пълнотата на предоставената информация. Формата за кандидатстване за енергийни обследвания е достъпна тук.

Ползите за фирмите, които ще бъдат одобрени за енергиен одит, включват:

  • Идентифициране на мерки за енергийна ефективност, които да послужат за вземане на решение на управленско ниво
  • Изготвяне на проект за енергийна ефективност и кандидатстване за банково кредитиране
  • Изготвяне на подробен доклад от обследване за енергийна ефективност и проект за кандидатстване за грантово финансиране по отворени покани за МСП с фокус повишаване на енергийната ефективност.

Фирмите могат да подават кандидатури до 20 декември 2023 г. на имейл projects2@bcci.bg. Повече информация могат да получат от Дирекция "Европейска интеграция и проекти" на тел. 02 8117556.

 

 

Още новини